ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวันวันที่ 24 สิงหาคม

พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2019

การกันดารที่ร้ายแรง

 

เตรียมจิตใจ

คุณคิดว่าจะเป็นอย่างไร ถ้าชีวิตของเราไม่มีพระวจนะจากพระเจ้า? แล้วจะเป็นอย่างไร ถ้าเราไม่มีโอกาสที่จะได้ยินพระวจนะจากพระองค์?

 

อ่าน อาโมส 8:1-14

พระยาห์เวห์องค์เจ้านายตรัสว่านี่แน่ะวันเวลาก็มาถึง เมื่อเราจะส่งความกันดารมาที่แผ่นดิน ไม่ใช่กันดารอาหารหรือกระหายน้ำ แต่จะเป็นการกันดารพระวจนะของพระยาห์เวห์อาโมส 8:11

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

อาโมสได้นำเสนอภาพที่สี่ ซึ่งเป็นภาพของกระจาดผลไม้ฤดูร้อน เมื่อหน้าร้อนกำลังมาถึง และผลผลิตรุ่นสุดท้ายของต้นกำลังจะสุกแล้ว จึงมีเพียงเล็กน้อยที่หลงเหลืออยู่ ผลผลิตรุ่นสุดท้ายนี้ใกล้เน่าเต็มที และไม่น่าเก็บมารับประทานแล้ว ผลไม้ที่กำลังจะเน่า กลายเป็นภาพของประชาชนที่เต็มไปด้วยความสุกงอม และพร้อมที่จะถูกพิพากษา

            ในบทนี้ พระเจ้าทรงประกาศว่า การพิพากษาความไม่ยุติธรรม และความไม่ซื่อสัตย์ของประชาชนกำลังมาถึง พวกเขานมัสการพระเจ้าเป็นเพียงพิธีกรรมเพื่อให้มันผ่านพ้นไป และจะได้รีบไปทำการค้าที่คดโกงของพวกเขา

            เนื่องจากพวกเขาหมดหวัง และไม่อยากจะเสียเวลามารวมตัวกันเพื่อนมัสการพระเจ้า พระองค์จึงตรัสว่า พวกเขาจะต้องเผชิญกับความหิวโหยที่ขาดพระวจนะ เพราะพวกเขาดูหมิ่นพระคำของพระเจ้า พระองค์จึงพรากสิ่งเหล่านี้ไปเสียจากพวกเขา

            เราต้องระมัดระวังในสิ่งที่เราต้องการ ถ้าเรารู้สึกอึดอัดที่จะดำเนินชีวิตไปกับพระเจ้า พระองค์ก็อาจจะทำให้เรารู้สึกเป็นทุกข์ และกระหายหาพระคำของพระเจ้า ดังนั้นการได้มีพระคัมภีร์เป็นของเรา และได้ฟังพระวจนะจากคำเทศนา ก็ถือว่าเป็นสิทธิพิเศษที่มากมายทีเดียว

 

ตอบสนอง

ขอบคุณพระเจ้าที่ให้พวกเรามีพระคัมภีร์ฉบับภาษาไทย อธิษฐานเผื่อคริสตจักรไทย ที่จะมีความซื่อสัตย์ในการสอนพระวจนะของพระเจ้า
พลังประจำวัน#180-สิงหาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 30 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 29 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 28 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 27 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 26 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 25 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 23 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 22 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 21 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 20 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 19 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 18 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 17 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 16 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 15 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 14 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 13 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 12 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 11 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 10 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 9 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 8 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 7 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 6 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 5 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 4 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 3 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 2 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 1 สิงหาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.