ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวันวันที่ 23 สิงหาคม

 พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2019

ไม่มีใครหยุดยั้งพระเจ้าได้

เตรียมจิตใจ

พระเจ้าน่าจะกล่าวอะไรถึงสังคมของเราในปัจจุบัน? ถ้าคุณเป็นกระบอกเสียงของพระองค์ พระองค์จะตรัสอะไรผ่านคุณ?

 

อ่าน อาโมส 7:1-17

และพระยาห์เวห์ทรงนำข้าพเจ้าออกจากการติดตามฝูงแพะแกะ และตรัสกับข้าพเจ้าว่าไปซิจงเผยพระวจนะแก่อิสราเอลประชากรของเรา’” อาโมส 7:15

 

สำรวจและใคร่ครวญ

ใน 3 บทสุดท้ายของพระธรรมอาโมส นำเสนอภาพที่สื่อถึงชนชาติอิสราเอลทั้ง 5 ภาพ โดยมี 3 ภาพปรากฏอยู่ในบทที่ 7 นี้ ในภาพแรกนั้น พระเจ้าทรงเตรียมฝูงตั๊กแตนให้มาทำลายพืชผลของพวกเขา อาโมสร้องขอให้พระเจ้าทรงยกโทษให้กับประชาชน และพระองค์ก็ทรงเปลี่ยนพระทัยตามคำขอของเขา  (7:1–3) ในภาพที่สอง พระเจ้าเตรียมที่จะทำลายเมืองด้วยไฟเผาผลาญใหญ่ อาโมสร้องขอให้พระเจ้ายับยั้งไฟนั้น และพระองค์ก็ทรงเปลี่ยนพระทัยตามคำขอของเขา (7:4–6) ในภาพที่สาม พระเจ้าสำแดงให้อาโมสเห็นกำแพงที่สร้างด้วยการใช้สายดิ่ง และมีสายดิ่งอยู่ในพระหัตถ์ พระเจ้ากำลังทรงเตรียม เพื่อที่จะวัดประชากรที่ไม่ทำตามมาตรฐานของพระองค์ และในเวลานั้น พระองค์ก็ไม่ทรงเปลี่ยนพระทัยจากการพิพากษาที่พวกเขาสมควรได้รับอีกต่อไป (7:7–9)

            ถ้อยของอาโมสไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบสำหรับอามาซิยาห์สักเท่าไหร่ อามาซิยาห์เป็นปุโรหิตแห่งเบธเอล  เขาเป็นผู้ที่ส่งข้อความถึงกษัตริย์ของอิสราเอล เพื่อให้พระองค์สั่งหยุดการเทศนาของอาโมส แม้อามาซิยาห์ต้องการขับไล่อาโมส แต่ความจริงคือ คุณไม่สามารถกำจัดผู้ส่งสารของพระเจ้า และกำจัดข้อความเหล่านั้นไปได้ พระเจ้าทรงมีข้อความมาถึงอิสราเอล และอาโมสก็เป็นผู้นำข้อความนั้นมาถึงผู้คน เมื่อถึงจุดที่ไม่สามารถประนีประนอมได้พระเจ้าก็จะไม่ทรงเพิกเฉยอีกต่อไป (7:10–17)

            เราอาศัยอยู่ในสังคมที่มีแนวโน้มว่าจะเพิกเฉยต่อความห่วงใยจากพระเจ้ามากขึ้น ใครก็ตามที่กล้าต่อต้านกระแสสังคม ก็จะต้องเผชิญกับความเกรี้ยวกราดของมัน แต่ไม่มีใครสามารถหยุดยั้งพระเจ้าได้ เมื่อเรายืนหยัดที่จะกล่าวความจริงจากพระเจ้า แม้ว่าเราจะยืนเพียงลำพัง แต่เราก็เป็นตัวแทนของพระองค์และไม่มีอะไรที่จะสามารถหยุดยั้งความห่วงใยของพระเจ้าที่มีต่อประชากรของพระองค์

 

ตอบสนอง

ขอพระเจ้าประทานความกล้าหาญให้คุณ เพื่อเป็นกระบอกเสียงให้กับพระองค์ แม้ว่าจะต้องทำอย่างโดดเดี่ยวก็ตาม
พลังประจำวัน#180-สิงหาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 30 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 29 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 28 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 27 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 26 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 25 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 24 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 22 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 21 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 20 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 19 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 18 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 17 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 16 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 15 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 14 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 13 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 12 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 11 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 10 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 9 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 8 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 7 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 6 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 5 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 4 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 3 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 2 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 1 สิงหาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.