ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวันวันที่ 21 สิงหาคม

 พลังประจำวันวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2019

พิธีกรรมที่ว่างเปล่า

 

เตรียมจิตใจ

ลองจินตนาการว่า ถ้าคุณเป็นพระเจ้า คุณจะรู้สึกอย่างไรถ้าคนที่ทำพิธีกรรม เฉลิมฉลองทางศาสนา  คือคนที่ทำให้คุณผิดหวัง และหันไปนมัสการพระอื่นด้วย?

 

อ่าน  อาโมส 5:18-27

เราเกลียดเราชังบรรดาวันเทศกาลเลี้ยงของเจ้าและเราไม่ชอบการประชุมตามพิธีของเจ้าเลยอาโมส 5:21

 

สำรวจและใคร่ครวญ

ชนชาติอิสราเอลนมัสการพระเจ้าเพียงแต่ลมปาก  แต่ภายใต้พิธีกรรมที่พวกเขาปฏิบัติอยู่นั้น คือหัวใจที่ไม่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้า และเป็นหัวใจที่ปรนนิบัติพระอื่น สิ่งเหล่านี้ทำให้พระเจ้าไม่พอพระทัย

            พวกเขากล่าวถึงวันขององค์พระผู้เป็นเจ้า”  ด้วยความเข้าใจว่า คือวันที่พระเจ้าจะทรงยื่นพระหัตถ์เข้ามาช่วยเหลือพวกเขาในอนาคต แต่ความจริงแล้ววันขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นตรงกันข้ามกับความหวังเรื่องการช่วยกู้ที่พวกเขากำลังเข้าใจผิด อาโมสกล่าวว่า วันนั้นจะมีแต่ความเจ็บปวด และต้องตกไปเป็นเชลย เหตุการณ์ที่จะมาถึงนี้เหมือนกับการทำให้ปัญหาในปัจจุบันหมดไปโดยการเอาปัญหาในอนาคตมาแทนที่ อาโมสอธิบายว่า สิ่งที่พวกเขาจะต้องเผชิญนั้น เป็นเหมือนกับการหนีเสือปะจระเข้ ซึ่งเป็นชะตาชีวิตที่น่ากลัวมากทีเดียว

            ในระหว่างที่มีการกล่าวโทษ ก็มีคำเชิญชวนส่วนบุคคลด้วย ในข้อ 23-24 อาโมสเปลี่ยนรูปแบบคำกิริยาให้เป็นเอกพจน์ เพื่อเรียกร้องให้แต่ละคนละทิ้งการนมัสการที่ไร้ความหมาย และเรียกร้องให้ความยุติธรรมที่พระเจ้าพอพระทัยปรากฏขึ้นในชีวิตของพวกเขา แม้ว่าข้อความนี้จะดูมืดมนสำหรับชนชาติของพระเจ้า แต่ก็เป็นข้อความที่ให้ความหวังสำหรับคนที่ตอบสนองพระองค์ด้วยเช่นกัน

 

ตอบสนอง

ขอพระเจ้าสำแดงว่า มีส่วนใดในศาสนพิธีของพระองค์ที่คุณไม่ได้ให้คุณค่าอย่างแท้จริง ขอพระเจ้าทรงเปลี่ยนหัวใจของคุณให้มีชีวิตเพื่อพระองค์ และสะท้อนพระลักษณะของพระองค์ได้อย่างแท้จริง
พลังประจำวัน#180-สิงหาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 30 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 29 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 28 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 27 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 26 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 25 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 24 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 23 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 22 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 20 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 19 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 18 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 17 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 16 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 15 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 14 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 13 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 12 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 11 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 10 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 9 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 8 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 7 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 6 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 5 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 4 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 3 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 2 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 1 สิงหาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.