ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวันวันที่ 19 สิงหาคม

 พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2019

โปรดฟังทางนี้!

เตรียมจิตใจ:

คุณคิดว่า พระเจ้าจะทำอย่างไร เพื่อให้คุณหันมาสนใจพระองค์?

 

อ่าน : อาโมส 4:1-13

““เราเองเป็นผู้ให้พวกเจ้าอดอยากในทุกเมืองและให้เจ้าขาดแคลนอาหารในทุกแห่ง กระนั้นพวกเจ้าก็ยังไม่กลับมาหาเราพระยาห์เวห์ตรัสดังนี้แหละ อาโมส 4:6

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

สตรีชั้นสูงในสมัยนั้น (แม่โคทั้งหลายแห่งบาชาน) ทำผิดด้วยการใช้ชีวิตที่แสวงหาผลประโยชน์ และเอาเปรียบผู้อื่น พวกเธอใช้ชีวิตเพื่อความต้องการของตัวเอง และไม่สนใจเรื่องพระเจ้า พวกเธอก็ทำเหมือนคนอื่น ๆ ที่อยู่ในสังคมนั้น พระเจ้าทรงเรียกให้ประชากรของพระองค์ หันมาสนใจพระองค์อย่างไร? แม้ว่า ในข้อ 1-5 จะมุ่งไปยังการพิพากษาที่กำลังใกล้เข้ามา แต่ข้อ 6-11 เราพบว่า พระเจ้ากำลังตรัสถึงวิธีที่พระองค์เคยพยายามทำ เพื่อเรียกให้พวกเขาสนใจ และกลับมาหาพระองค์ ถ้าประชากรของพระเจ้าไม่ตอบสนองต่อพระวจนะจากคำเทศนาบนธรรมมาสน์แล้ว พระองค์ก็จะทำทุกวิถีทางที่เป็นไปได้ เพื่อตามให้พวกเขากลับมาหาพระองค์

            พระเจ้ากระทำให้พวกเขาหิวโหย แต่พวกเขาก็ไม่กลับใจมาหาพระองค์ (4:6) พระองค์ทรงยับยั้งฝน และทำให้พวกเขากระหายน้ำ แต่พวกเขาก็ไม่กลับใจมาหาพระองค์ (4:7-8) พระองค์ทำลายพืชผลของพวกเขา แต่พวกเขาก็ไม่กลับมาหาพระองค์ (4:9) พระองค์ทำให้เกิดโรคระบาด และความตาย แต่พวกเขาก็ไม่กลับมาหาพระองค์ (4:10) พระองค์ทรงฉุดพวกเขาออกมาจากไฟแห่งการพิพากษา แต่พวกเขาก็ไม่กลับมาหาพระองค์ (4:11) ดังนั้นพวกเขาจึงได้รับคำเตือนให้เตรียมตัว เพื่อจะเผชิญหน้ากับพระเจ้าของพวกเขา (4:12) พระเจ้าปรารถนาให้เราสนใจพระองค์ และตลอดทั้งสัปดาห์นี้ พระองค์จะเข้ามากระตุ้นให้เราตอบสนองต่อพระองค์ ถ้าเราไม่ตอบสนอง เราก็จะต้องเผชิญหน้ากับพระองค์ และ การพิพากษาของพระองค์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้   คุณได้กลับมาหาพระเจ้า เพื่อจะได้ไม่ต้อง เผชิญหน้ากับพระเจ้าในการพิพากษาหรือยัง? ถ้าคุณเชื่อในพระเจ้าแล้ว ลองดูว่า พระองค์กำลังพยายามให้คุณสนใจพระองค์มากขึ้น ในเรื่องที่เฉพาะเจาะจงหรือไม่?

 

ตอบสนอง:

ทูลขอพระเจ้าสำแดงให้คุณเห็นว่า พระองค์ทรงห่วงใยเรื่องใดในชีวิตของคุณ และให้ความสนใจของคุณจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าแต่เพียงผู้เดียว
พลังประจำวัน#180-สิงหาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 30 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 29 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 28 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 27 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 26 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 25 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 24 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 23 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 22 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 21 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 20 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 18 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 17 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 16 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 15 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 14 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 13 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 12 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 11 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 10 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 9 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 8 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 7 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 6 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 5 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 4 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 3 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 2 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 1 สิงหาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.