ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวันวันที่ 18 สิงหาคม

 พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2019

 

ทำไมต้องกังวล?

 

เตรียมจิตใจ

คุณคิดว่าจะมีใครเต็มใจที่จะจ่ายเป็นค่าไถ่ให้กับคุณ? เท่าไหร่จึงจะถือว่ามากเกินไป?

 

อ่าน : สดุดี 49

เพราะค่าไถ่ชีวิตนั้นแพง และไม่เคยพอเลย ...แต่พระเจ้าจะทรงไถ่ชีวิตข้าพเจ้า” (สดุดี 49:8,15)

 

สำรวจและใคร่ครวญ

สดุดีบทนี้บอกอะไรบางอย่างที่น่าหดหู่ ทำให้ฉันนึกถึงปัญญาจารย์ 1:2 “ปัญญาจารย์กล่าวว่า อนิจจัง อนิจจัง สารพัดอนิจจังทุกสิ่งนั้นไร้ความหมาย คนโง่เขลาหรือคนมีปัญญา เราก็ตายเหมือนสัตว์ป่า (ข้อ 10,12) ทรัพย์สมบัติทั้งหมดก็ต้องยกให้คนอื่นไป (ข้อ 17) อะไรคือประเด็น?

 

เชื่อหรือไม่ว่า สดุดีนี้มีความหมายให้เป็นกำลังใจ แม้ผู้ข่มเหงที่ร่ำรวยมั่งคั่งจะไม่คงอยู่ตลอดไป ความร่ำรวยของพวกเขาจะเป็นประโยชน์อะไรเมื่อความตายมาเยือน?

เมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อนคนหนึ่งได้เล่าถึงการจัดการเรื่องต่างๆ ของพ่อตาที่จากไป โยกย้ายของออกไปแล้วทำความสะอาดบ้านเพื่อจะได้ขายบ้าน ข้าวของส่วนใหญ่ก็ยกให้สมาชิกในครอบครัวหรือขายทางออนไลน์และแผงที่จอดรถ หลังจากไม่กี่สัปดาห์ ก็แทบไม่มีอะไรเหลือในชีวิตของเขา เธอบอกฉันว่า เธอมีมุมมองใหม่ในความหมายที่พระเยซูตรัสแต่จงสะสมทรัพย์สมบัติเพื่อตัวพวกท่านเองไว้ในสวรรค์” (มัทธิว 6:20)

 

สดุดีนี้รับรู้ว่าค่าไถ่ชีวิตมีราคาแพง และแพงมากจนไม่มีใครมีมากพอที่จะซื้อชีวิตคืนจากความตาย (ข้อ 8,9) ไม่มีใครยกเว้น แต่พระเจ้าเองจะทรงไถ่ชีวิตข้าพเจ้า (ข้อ 15)

 

ตอบสนอง

พระเยซูประทานชีวิตพระองค์เองเพื่อทรงไถ่คุณจากปากแดนคนตาย คุณจะให้อะไรเป็นการแสดงออกถึงความขอบคุณ? พระเยซูไม่ได้มีขีดจำกัดที่ว่ามากเกินไป แล้วคุณล่ะ?
พลังประจำวัน#180-สิงหาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 30 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 29 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 28 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 27 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 26 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 25 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 24 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 23 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 22 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 21 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 20 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 19 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 17 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 16 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 15 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 14 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 13 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 12 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 11 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 10 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 9 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 8 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 7 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 6 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 5 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 4 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 3 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 2 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 1 สิงหาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.