ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวันวันที่ 17 สิงหาคม

 พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2019

พระเจ้าทรงเปิดเผยแผนการของพระองค์


เตรียมจิตใจ:

ความโปรดปรานของพระเจ้ามาพร้อมกับสิทธิที่ได้รับการทรงเลือกให้บริสุทธิ์ มีวิธีใดหรือไม่ ที่คุณกำลังตัดสินใจทำด้วยหวังว่าพระเจ้าจะไม่ตีสอน หรือลงโทษคุณ?

 

อ่าน: อาโมส 3:1-15

แท้จริงพระยาห์เวห์องค์เจ้านายไม่ทรงทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยไม่เปิดเผยความลี้ลับให้แก่ผู้รับใช้ของพระองค์คือผู้เผยพระวจนะ  อาโมส 3:7

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

เนื้อหาในช่วงกลางของพระธรรมอาโมสนำเสนอถ้อยคำ 5 ประการ ที่มาถึงชนชาติอิสราเอล โดยสามประการแรก เริ่มต้นด้วยว่าจงฟังพระวจนะเถิด” (3:1; 4:1; 5:1) ช่วงแรกของข้อความเหล่านี้เริ่มต้นด้วยการประกาศเป็นพิเศษถึงเอกลักษณ์ของอิสราเอล พระองค์ตรัสว่า “...เจ้าเท่านั้นที่เราเลือกไว้...” (3:2) การถูกเลือกจากพระเจ้า ก็คือการถูกแยกออกมา เพื่อให้มีบทบาท และความสัมพันธ์ที่แตกต่างจากผู้อื่น ความพิเศษของการเป็นประชากรของพระเจ้า ประกอบด้วยสิทธิในการดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ แต่เพราะพวกเขายังยืนกรานที่จะมีชีวิตอยู่ในความบาป พวกเขาก็ต้องได้รับการตีสอนจากพระเจ้าอย่างแน่นอน

            ตั้งแต่ข้อ 3 อาโมสถามคำถามมาเป็นลำดับ เพื่อให้พวกเขาได้ฉุกคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้น สิ่งต่างๆ เกิดขึ้นได้นั้น ก็เพราะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ ยกตัวอย่างเช่น นกลงมาติดกับได้ก็เพราะมีเหยื่อมาล่อ ดังนั้นการพิพากษาของพระเจ้าเกิดขึ้น ก็เพราะประชากรของพระองค์เลือกที่จะทำบาปก่อน เรื่องนี้จึงไม่ใช่เรื่องใหม่ อันที่จริงแล้ว พระเจ้าจะไม่ทรงทำอะไรโดยที่ไม่สื่อสารผ่านผู้เผยพระวจนะของพระองค์ก่อน (ข้อ 7) พระองค์ได้เตือนพวกเขาแล้ว แต่คนเหล่านั้นก็ยังยืนยันที่จะทำบาปต่อไป  ต่อมาในยุคพันธสัญญาใหม่ อาจารย์เปาโลจึงได้เตือนเราว่าอย่าหลงเลย ท่านจะล้อเล่นกับพระเจ้าไม่ได้ เพราะว่าใครหว่านอะไรลง ก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้น” (กาลาเทีย 6:7)

 

ตอบสนอง:

เมื่อเรามีสิทธิพิเศษที่ได้เป็นประชากรของพระเจ้า พระองค์ก็ปรารถนาให้เรามีชีวิตที่บริสุทธิ์ คุณยังยืนยันที่จะทำบาป โดยหวังว่าพระเจ้าจะหันไม่มาสนใจในสิ่งที่คุณทำหรือไม่?
พลังประจำวัน#180-สิงหาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 30 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 29 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 28 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 27 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 26 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 25 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 24 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 23 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 22 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 21 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 20 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 19 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 18 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 16 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 15 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 14 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 13 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 12 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 11 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 10 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 9 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 8 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 7 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 6 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 5 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 4 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 3 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 2 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 1 สิงหาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.