ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวันวันที่ 16 สิงหาคม

พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2019

ตอบสนองต่อพระผู้ช่วย

 

เตรียมจิตใจ:

พระเจ้าทรงทำงานในชีวิตคุณอย่างไร? แล้วคุณตอบสนองต่อพระองค์อย่างไร?

 

อ่าน: อาโมส 2:6-16

เราเองได้นำพวกเจ้าขึ้นมาจากแผ่นดินอียิปต์และนำเจ้าถึง 40 ปีในถิ่นทุรกันดาร  เพื่อพวกเจ้าจะได้กรรมสิทธิ์ที่ดินของคนอาโมไรต์  อาโมส 2:10

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

ช่วงต้นของพระธรรมตอนนี้เต็มไปด้วยถ้อยคำที่พระเจ้าทรงกล่าวโทษชาวอิสราเอล (ข้อ6-8) พวกเขาไม่ได้เอาใจใส่คนชอบธรรมหรือคนขัดสน พระเจ้าทรงปรารถนาให้ประชากรของพระองค์แสดงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนยากจน (ดู เฉลยธรรมบัญญัติ 15:7-11) แต่พวกเขากลับละทิ้งบทบัญญัตินั้น พวกเขาดำเนินชีวิตโดยไม่ตระหนักว่า พระเจ้าทรงเป็นผู้ใด พวกเขาจึงปฏิบัติกับผู้อื่นอย่างไม่ยุติธรรม  พวกเขาไม่สัตย์ซื่อต่อพระองค์ และหันไปปรนนิบัติพระอื่นแทน

            เป็นที่แน่ชัดแล้วว่า ประชากรของพระเจ้าทำบาป และมีความผิด  แต่แทนที่อาโมสจะกล่าวโทษพวกเขาทันที เขากลับนำเสนอเป็นอันดับแรกว่า พระเจ้าผู้ทรงเมตตานั้นปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างไร (ข้อ 9-12) พระองค์นำหน้าพวกเขา ช่วยกู้พวกเขาออกมาจากการเป็นทาสในอียิปต์ และพระองค์ตรัสกับพวกเขาผ่านทางผู้เผยพระวจนะ แล้วดูสิว่า พวกเขาตอบสนองต่อพระองค์อย่างไร? พวกเขากลับดูหมิ่น และปฏิเสธที่จะเชื่อฟังพระองค์

            ดังนั้นอาโมสจึงอยู่ในตัวเมือง เพื่อประกาศการพิพากษาต่อชนชาติอิสราเอล เรื่องราวในพระธรรมตอนนี้เต็มไปด้วยถ้อยคำแห่งการพิพากษา จึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่เราจะต้องทำ ความเข้าใจพวกเขาด้วยบริบทของคนในสมัยนั้น พระเจ้าทรงเริ่มทำหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อประชากรของพระองค์ พระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยของอิสราเอล พระองค์ทรงเป็นผู้นำ ผู้ริเริ่ม ผู้จัดเตรียม ดังนั้นพวกเราควรจะใคร่ครวญถึงความดีของพระเจ้าให้ถี่ถ้วนเสียก่อน ก่อนที่เราจะมีอคติกับการพิพากษาของพระองค์  พระเจ้าทรงพร้อมที่จะตีสอนประชากรของพระองค์ แต่พระองค์ทรงกระทำด้วยความรักที่มีต่อเรา จึงจำเป็นที่เราจะต้องตอบสนองต่อพระผู้ช่วยของเราให้สมกับที่เราเป็นประชากรของพระองค์

 

ตอบสนอง:

 

มีวิธีใดบ้างที่พระเจ้าทรงทำเพื่อคุณด้วยความเมตตาอย่างมากมาย? ทูลขอที่พระองค์จะช่วยให้ชีวิตของคุณมีการตอบสนองที่เหมาะสม
พลังประจำวัน#180-สิงหาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 30 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 29 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 28 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 27 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 26 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 25 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 24 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 23 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 22 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 21 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 20 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 19 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 18 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 17 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 15 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 14 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 13 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 12 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 11 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 10 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 9 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 8 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 7 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 6 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 5 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 4 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 3 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 2 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 1 สิงหาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.