ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวันวันที่ 13 สิงหาคม

พลังประจำวันวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2019

สิงโตคำราม

 

เตรียมจิตใจ

ใช้เวลาชั่วครู่อธิษฐานเพื่อพระเจ้าจะพูดอย่างชัดเจนเข้ามาในชีวิตของคุณ เมื่อเราศึกษาตอนจบของ 1 เปโตร

 

อ่าน 1 เปโตร 5:8-14

และหลังจากพวกท่านทนทุกข์ชั่วเวลาหนึ่งแล้ว พระเจ้าแห่งพระคุณทั้งสิ้น ผู้ได้ทรงเรียกให้พวกท่านเข้าในศักดิ์ศรีนิรันดร์ของพระองค์ในพระ[เยซู] คริสต์ พระองค์เองก็จะทรงฟื้นฟู จะทรงค้ำจุนให้มั่นคง จะทรงเสริมเรี่ยวแรง และจะทรงให้พวกท่านตั้งมั่นอยู่” 1 เปโตร 5:10

 

สำรวจและใคร่ครวญ

จดหมายทั้งฉบับนี้ได้กล่าวถึงการทนทุกข์และการข่มเหงของคริสเตียนในยุคแรก เมื่อพวกเขาพยายามดำเนินชีวิตในฐานะคนของพระเจ้าในสภาพแวดล้อมต่างด้าว พวกเขาถูกใส่ร้ายป้ายสี เยาะเย้ย ทุบตีและการข่มเหงในรูปแบบอื่นๆ  เปโตรเผยว่าใครอยู่ข้างหลังทั้งหมด ใครเป็นศัตรูตัวจริงของพระเจ้าและผู้คนของเขา (ข้อ 8) จินตภาพของสิงโตทำให้ผุดอะไรขึ้นในความคิดของคุณ?

ศัตรูที่เป็นมนุษย์ที่คุณคิดไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม ยังมีศัตรูที่ใหญ่กว่า คือมารเอง

สงครามฝ่ายวิญญาณเป็นความจริง และเราจะต้องตื่นตัวระวังระไว ในหนังสือ “The Screwtape Letters” ของ CS Lewis ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับแผนการของมาร ซึ่งควรค่าแก่การอ่าน หากเราต่อต้านมาร ให้อยู่อย่างแน่วแน่ในความเชื่อและจำไว้ว่า คุณกำลังถือสายเชือกในจุดหนึ่ง ในขณะที่พี่น้องคริสเตียนถือบนสายเดียวกันในจุดของพวกเขา  คุณจะพบว่าพฤติกรรมที่สุภาพและหน้าที่พลเมืองที่แสดงออกด้วยการคำนึงถึงคนอื่น เคารพและสุภาพอ่อนโยน จะได้รับการตอบสนองจากบุคคลภายนอกครั้งแล้วครั้งเล่า แม้ว่าพวกเขาจะยังไม่เข้าใจสิ่งที่ทำให้คุณทำเช่นนั้น

การทำให้มีความมั่นใจใหม่สุดท้ายของเปโตรคือ ไม่ว่าจะมีความสงสัยและความไม่แน่นอนใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากความยากลำบากที่พวกเขาเผชิญอยู่  พวกเขากำลังยืนอยู่ในพระคุณแท้ของพระเจ้า จงตั้งมั่นในพระคุณนั้น (ข้อ 12)

 

ตอบสนอง

 

ให้สันติสุขของพระคริสต์ห่อหุ้มคุณไว้
พลังประจำวัน#180-สิงหาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 30 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 29 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 28 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 27 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 26 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 25 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 24 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 23 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 22 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 21 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 20 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 19 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 18 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 17 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 16 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 15 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 14 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 12 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 11 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 10 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 9 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 8 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 7 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 6 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 5 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 4 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 3 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 2 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 1 สิงหาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.