ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวันวันที่ 9 สิงหาคม

พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2019

มุมมองใหม่ทั้งหมด

 

เตรียมจิตใจ

คุณสามารถควบคุมความปรารถนาต่างๆ ของคุณได้ในระดับไหน?

 

อ่าน 1 เปโตร 4:1-11

ดังนั้น โดยเหตุที่พระคริสต์ได้ทรงทนทุกข์ทางพระกาย แล้ว พวกท่านก็จงติดอาวุธตัวเองโดยมีความคิดเดียวกันกับพระองค์ เพราะว่าผู้ที่ทนทุกข์ทางกายก็เลิกข้องเกี่ยวกับบาปอีกต่อไป” 1 เปโตร 4:1

 

สำรวจและใคร่ครวญ

พระเยซูทรงทนทุกข์ทางกายก็เพราะบาปของเรา เปโตรกระตุ้นผู้อ่านของท่านให้มีความคิดไปในทางเดียวกันกับทัศนคติของพระเยซู และเลิกข้องเกี่ยวกับบาปอีกต่อไป เมื่อเราเป็นที่ยอมรับและถูกชำระล้างโดยองค์พระเยซูคริสต์ การทำตามน้ำพระทัยกลายเป็นความสำคัญเร่งด่วนของเรา เปโตรบรรยายถึงชีวิตเก่าอย่างไร (ข้อ 3,4)? การแสวงหาความสุขสนุกอย่างไม่มีขีดจำกัดเป็นลักษณะของหลายๆ วัฒนธรรมทุกวันนี้  และเป็นการยากสำหรับคริสเตียนที่จะใช้ชีวิตในความสำคัญที่แตกต่าง โดยเฉพาะกับคนที่ไม่เป็นมิตร (ข้อ 4)

 

เรามีมุมมองใหม่ทั้งหมดในชีวิต เพราะขณะนี้เราได้เป็นส่วนหนึ่งของโลกใหม่ทั้งหมด (ข้อ 7) เมื่อเรามีส่วนในการตายและการเป็นขึ้นมาของพระเยชู เราถูกเรียกให้ทำออกมาว่ามันมีความหมายอย่างไรต่อการดำเนินชีวิตของเรา การตื่นตัวและการคิดอย่างมีสติมีผลต่อการอธิษฐานของคุณอย่างไร (ข้อ 7)?

 

เปโตรกล่าวถึงชีวิตในชุมชนผู้เชื่อ สะท้อนถึงสิ่งที่เปาโลได้เขียนในจดหมายบางฉบับของท่าน ข้อ 8 ถึง 11 บรรยายถึงชุมชนในคริสตจักรของคุณได้แค่ไหน? การเรียกร้องคริสตจักรให้รักซึ่งกันและกันให้มากๆ เป็นสิ่งที่ยาก แต่นั่นคือวิธีที่พระเจ้าสร้างลักษณะของพระองค์ให้เติบโตขึ้นในเรา นี่คือวิธีที่เราเติบโตเป็นคนที่มีวุฒิภาวะ ความรักเกี่ยวข้องกับการให้อภัยและการคืนดี จัดการกับบาปผิดมากมาย’ (ข้อ 8) ไม่ใช่กวาดไว้ใต้พรม หรือปกปิดไว้ ความรักเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์อย่างไม่น่าเชื่อและสร้างชุมชน

 

ตอบสนอง

 

อธิษฐานเพื่อว่าพระเจ้าจะทรงช่วยคุณควบคุมความปรารถนาของคุณ และเติมพลังให้คุณสามารถแสดงออกถึงความรักต่อผู้อื่นได้
พลังประจำวัน#180-สิงหาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 30 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 29 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 28 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 27 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 26 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 25 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 24 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 23 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 22 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 21 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 20 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 19 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 18 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 17 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 16 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 15 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 14 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 13 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 12 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 11 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 10 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 8 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 7 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 6 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 5 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 4 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 3 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 2 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 1 สิงหาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.