ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวันวันที่ 6 สิงหาคม

 พลังประจำวันวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2019

เรื่องที่เข้าใจยาก

 

เตรียมจิตใจ

ทูลขอพระเจ้าที่จะเปิดใจและความคิดของคุณที่จะฟังพระองค์ เมื่อคุณอ่านพระธรรมตอนนี้ที่เป็นแนวคิดที่เข้าใจยาก

 

อ่าน 1 เปโตร 2:18-25

 

เพราะพระเจ้าทรงเรียกพวกท่านเพื่อจุดประสงค์นี้ เพราะว่าพระคริสต์ทรงทนทุกข์เพื่อพวกท่าน พระองค์ทรงวางแบบอย่างแก่พวกท่าน เพื่อท่านจะได้ดำเนินตามรอยพระบาทของพระองค์”  1 เปโตร 2:21

 

สำรวจและใคร่ครวญ

เมื่อเปโตรเขียนจดหมายฉบับนี้ ทาสเป็นส่วนหนึ่งของภูมิประเทศทางสังคม ทาสจำนวน มากถูกรวมเข้ากับครัวเรือนและนับเป็น 'ครอบครัวขยาย'  บางคนอยู่ในสถานการณ์ที่ยอมรับได้น้อยกว่า และทำงานที่เป็นอันตรายเช่นการขุดเหมือง

            ความจริงที่น่าเศร้าก็คือ ทาสยังเป็นส่วนหนึ่งในความเป็นจริงของเราวันนี้  ความเป็นทาสยังไม่ได้ถูกกำจัดออกไปอย่างหมดสิ้น แม้ในวัฒนธรรมที่ทันสมัยและซับซ้อนของเรา 

            ในแวบแรก ข้อความตอนนี้ดูเหมือนเห็นพ้องกับระบบที่ทุจริตและไม่ยุติธรรม ไม่ส่งเสริมให้ทาสลุกขึ้นและต่อต้านการปฏิบัติที่ไร้มนุษยธรรม? เปโตรไม่ยุติธรรมและไม่จริงใจในการหนุนใจของเขาที่ให้ทาสยอมจำนนต่อนายของพวกเขาหรือไม่?

หลักการพื้นฐานที่เปโตรอ้างถึงกับทาส คือการทนทุกข์ของพระเยซู เปโตรเห็นความจริงที่ลึกซึ้งยิ่งกว่า เบื้องหลังเรื่องศีลธรรมที่ชัดเจนสำหรับเราเมื่อเรานึกถึงผู้คนที่ต้องทนทุกข์จากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมและเจ็บปวดเมื่อเปโตรอ้างถึงอิสยาห์อีกครั้งและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากข้อความ 'ผู้รับใช้ที่ทนทุกข์' ท่านกำลังยืดความคิดของเราไปสู่การเห็นคุณค่าที่ว่า การสิ้นพระชนม์ของพระเยซูในนามของเรา ไม่เพียงแต่นำมาซึ่งชีวิตให้แก่เราเท่านั้น แต่ยังเป็นแบบแผนการใช้ชีวิตของเราด้วย

 

 ตอบสนอง

 

นั่งนิ่งๆ กับพระเจ้า และพิจารณาถึงความทุกข์ทรมานที่พระองค์ทรงทนในนามของเรา
พลังประจำวัน#180-สิงหาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 30 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 29 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 28 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 27 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 26 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 25 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 24 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 23 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 22 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 21 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 20 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 19 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 18 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 17 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 16 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 15 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 14 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 13 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 12 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 11 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 10 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 9 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 8 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 7 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 5 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 4 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 3 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 2 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 1 สิงหาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.