ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวันวันที่ 5 สิงหาคม

พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2019

ดำเนินชีวิตอย่างดี

 

เตรียมจิตใจ

ใช้เวลาสักครู่คิดถึงชื่อเสียงของคุณ ครอบครัว เพื่อนๆ เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน คิดถึงคุณและการใช้ชีวิตของคุณว่าอย่างไร?

 

อ่าน 1 เปโตร 2:11-17

จงรักษาความประพฤติอันดีของพวกท่านไว้ในหมู่คนต่างชาติ เพื่อว่าเมื่อพวกเขาใส่ร้ายพวกท่านว่าประพฤติชั่ว พวกเขาจะได้เห็นคุณความดีของพวกท่าน และจะได้สรรเสริญพระเจ้าในวันที่พระองค์เสด็จมาเยือน” 1 เปโตร 2:12

 

สำรวจและใคร่ครวญ

บนพื้นฐานของเอกลักษณ์ใหม่ของเราและเอกลักษณ์ขององค์กร (ดูข้อ 9,10) เปโตร กระตุ้นให้เราดำเนินชีวิตให้สมกับฐานะใหม่นี้  ข้อเหล่านี้ไม่ยากที่จะเข้าใจ แต่การที่จะทำให้ได้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง!

การใช้ชีวิตอย่างไรของเราเป็นประเด็นทางจิตวิญญาณด้วย (ข้อ 11) พฤติกรรมที่แสดงออกภายนอกมาจากสิ่งที่ป้อนเข้าไปชีวิตภายใน (จิตวิญญาณ) ของเรา การดำเนินชีวิตอย่างดีก็อาจถูกเข้าใจผิดและวิจารณ์ แต่ในที่สุดจะได้เห็นคุณความดี (ข้อ 12)

เราอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของพระเจ้า และสิทธิอำนาจของรัฐและพลเมืองด้วย (ข้อ 13, 14)  นี่อาจเป็นเรื่องยากสำหรับพวกเราในบางครั้ง และเป็นอันตรายอย่างยิ่งสำหรับผู้เชื่อที่อื่นๆ

ในแต่ละปี ”Open Doors” ได้จัดทำ “World Watch List” - รายการที่โลกเฝ้าจัดตามอง แสดง 50 ประเทศที่อันตรายที่สุดสำหรับคริสเตียนที่จะอยู่อาศัย  เราจะต้องสนับสนุนเพื่อนผู้เชื่อของเราในคำอธิษฐาน และระลึกว่าเปโตรกำลังเขียนจดหมายไปถึงคนเหล่านี้ที่เป็นคนแปลกถิ่นและคนต่างด้าวผู้ที่ไม่รู้สึกเหมือนอยู่บ้านอย่างแท้จริง

ชีวิตที่ดีและการทำดีนั้นมีผลที่ทรงพลัง (ข้อ 15) คุณสามารถคิดถึงสถานการณ์ที่คุณและ คริสตจักรของคุณได้แสดงออกให้เห็นถึงความดีและพระคุณ ที่ได้เปลี่ยนทัศนคติต่อชีวิตของผู้อื่นและมาหาพระเจ้าได้หรือไม่? อธิษฐานเผื่อโอกาสใหม่! และแม้ว่าเราจะมีเสรีภาพ (ข้อ 16) เรายังคงต้องดำเนินชีวิตในลักษณะที่แสดงให้เห็นว่าเราเป็นของพระเจ้าและถวายเกียรติแด่พระองค์เหนือสิ่งอื่นใด

 

ตอบสนอง

จงให้เกียรติทุกคน จงรักพวกพี่น้อง จงยำเกรงพระเจ้า จงถวายเกียรติแด่จักรพรรดิ

 

(ข้อ 17) ใคร่ครวญข้อ 17 นี้แล้วใช้เป็นคำอธิษฐานเผื่อตัวคุณเอง
พลังประจำวัน#180-สิงหาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 30 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 29 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 28 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 27 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 26 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 25 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 24 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 23 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 22 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 21 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 20 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 19 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 18 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 17 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 16 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 15 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 14 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 13 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 12 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 11 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 10 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 9 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 8 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 7 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 6 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 4 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 3 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 2 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 1 สิงหาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.