ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวันวันที่ 3 สิงหาคม

พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2019

ศิลาที่มีชีวิต

 

เตรียมจิตใจ

ที่มีชีวิตกับศิลาเป็นสองคำที่โดยทั่วไปไม่มาผูกเข้าด้วยกัน ให้เราครุ่นคิดถึงความสำคัญของวลีนี้ที่ปรากฏในพระคัมภีร์

 

อ่าน 1 เปโตร 2:4-10

และพวกท่านเองเป็นดังศิลาที่มีชีวิต จงรับการสร้างขึ้นเป็นพระนิเวศฝ่ายวิญญาณ เพื่อเป็นปุโรหิตบริสุทธิ์ เพื่อถวายเครื่องบูชาฝ่ายวิญญาณ อันเป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์” 1 เปโตร 2:5

 

สำรวจและใคร่ครวญ

ภาพของพระเยซูดั่งศิลาที่มีชีวิตได้ปรากฎในพระคัมภีร์เดิมอย่างมีความหมายมากมาย และเปโตรได้กล่าวอ้างอิงจากพระธรรมอิสยาห์ถึงสามครั้งในข้อความตอนสั้นๆ คำกล่าวแรกเป็นพระสัญญาเชิงบวกเกี่ยวกับพระเจ้าที่ทรงประทานศิลาที่มั่นคงแข็งแรงและทดสอบแล้ว คำอ้างอิงที่สองเกี่ยวกับศิลานี้ที่ถูกปฏิเสธโดยผู้คนที่ควรจะรู้จักพระองค์ดีกว่า พระเยซูยังแบ่งแยกคนในวันนี้ อธิษฐานเผื่อคนที่คุณรู้จักที่ซึ่งยังปฏิเสธความรักของพระเยซู

 

เปโตรรวมสองสัญญาที่ทำโดยพระเจ้าเข้าด้วยกัน และแสดงให้เห็นว่าจะเป็นจริงได้อย่างไร พระเจ้าสัญญาที่จะส่งพระบุตรมาและสัญญาว่าจะสร้างวิหารที่พระองค์จะทรงอยู่ตลอดไป  พระเยซูคือพระบุตรของพระเจ้า และพวกเราผู้ติดตามพระองค์ในฐานะองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด คือศิลาที่มีชีวิตอยู่ รวมกันเป็นวิหารที่พระเจ้าทรงอยู่ด้วย เป็นที่ซึ่งนมัสการพระองค์

 

เปโตรอธิบายถึงคริสเตียนที่ท่านกำลังเขียนจดหมายถึงว่าเป็นคนแปลกถิ่นและคนต่างด้าว (1:1; 2:11) ข้อความในข้อ 9 และ10 มีความสำคัญอย่างไรต่อผู้คนในสถานการณ์เช่นนั้นคุณคิดถึงเอกลักษณ์ในพระคริสต์ของคุณบ่อยครั้งแค่ไหน ไม่เพียงเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณ แต่เป็นเอกลักษณ์องค์กรที่ร่วมกับคริสเตียนคนอื่นๆ ?

คุณสามารถขอบคุณพระเจ้าได้หรือไม่ว่า แต่ก่อนคุณไม่มีเอกลักษณ์ที่มั่นคง แต่เดี๋ยวนี้คุณได้รับการทรงเลือกและมีค่าต่อพระพระเจ้า?

 

ตอบสนอง

สรรเสริญพระเยซูที่ทรงเป็นศิลาที่มั่นคงของความปลอดภัยของเรา และทรงเป็นชีวิตที่มีพลังภายในเรา

 

 
พลังประจำวัน#180-สิงหาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 30 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 29 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 28 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 27 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 26 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 25 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 24 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 23 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 22 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 21 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 20 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 19 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 18 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 17 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 16 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 15 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 14 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 13 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 12 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 11 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 10 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 9 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 8 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 7 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 6 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 5 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 4 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 2 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 1 สิงหาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.