ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระวจนะ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวันวันที่ 29 กรกฎาคม

พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2019 

แผนทำลายล้าง?

 

เตรียมจิตใจ

อะไรเป็นเหตุให้คุณกังวลและกลัวที่สุดนำสิ่งเหล่านั้นมาเปิดเผยต่อพระเจ้าพระองค์ผู้ทรงอำนาจสูงสุดและครอบครองเหนือประวัติศาสตร์ และต้องการเพียงความดีของคุณ

 

อ่าน เยเรมีย์ 51:33-64

นี่แน่ะ เราจะแก้คดีของเจ้า และทำการแก้แค้นเพื่อเจ้า เราจะทำให้ทะเลของมันแห้ง และทำน้ำพุของมันให้เหือดเยเรมีย์ 51:36

 

สำรวจและใคร่ครวญ

ในที่สุด พระเจ้ายิ่งใหญ่จะต้องทรงใช้อำนาจของพระองค์เข้าครอบครอง บรรดาผู้กดขี่และทุกสิ่งที่ตั้งขึ้นในการต่อต้านพระเจ้าในที่สุดต้องยอมแพ้ต่อการควบคุมของพระองค์ จักรวรรดิบาบิโลนดูเหมือนจะผ่านเข้าไปได้ยากเพราะกำแพงหนาและประตูเมืองที่สูง (ข้อ 58) แม้ว่าจะแน่นหนาแข็งแรง แต่อำนาจและความซับซ้อนต้องศิโรราบต่ออำนาจของพระองค์  กำแพงแห่งบาบิโลนจะล้มลง (ข้อ 44) เช่นเดียวกับในเวลาที่ทุกเข่าจะก้มกราบลงต่อพระเยซูคริสต์องค์พระผูเป็นเจ้า (ดู ฟีลิปปี 2:10) แต่ก่อนที่จะถึงวันนั้น ความชั่วร้ายจะเข้าครอบครอง คนของพระเจ้าจะถูก ล้างผลาญ’ (ข้อ 34) และ ทำให้อัปยศ’ (ข้อ 51) ไม่น่าประหลาดใจว่า บาบิโลนที่เย่อหยิ่งและโอ้อวด (ข้อ 41) ในพระธรรมวิวรณ์ ได้กลายมาเป็นตัวอย่างผู้ต่อต้านพระเจ้าและแผนงานของพระองค์ ขอบเขตอำนาจของมันไม่ได้ซ่อนไว้จากเรา และแม้อธิบายว่าบรรดาธรรมิกชนจะถูกทำให้พ่ายแพ้ (วิวรณ์ 13:7)  นี่คือการเป็นปรปักษ์ที่โหดร้ายที่สุด ที่อาจมีคำถามถึงความสามารถของพระเจ้าที่จะเข้าไปแทรกแซง  แต่พระเจ้าจะปกป้องสาเหตุของประชาชนของพระองค์อยู่เสมอ (ข้อ 36)  เราเป็นของพระองค์และสง่าราศีของพระองค์ก็ต้องแสดงออกผ่านเรา เราต้องหนีความชั่วร้าย (ข้อ 45–48) แต่อย่าใจฝ่อหรือกลัว  ผลที่ได้จะไม่เป็นที่สงสัย

 

ตอบสนอง

ทำไมพระเจ้ายอมให้พฤติกรรม แบบบาบิโลนเกิดขึ้นคุณอาจไม่มีคำตอบที่สมบูรณ์ แต่คุณสามารถอธิษฐานเพื่อที่จะล้มล้างพฤติกรรมแบบบาบิโลนในโลกของเรา และเพื่อปกป้องประชากรของพระเจ้า
พลังประจำวัน#180-กรกฎาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 30 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 28 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 27 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 26 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 25 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 24 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 23 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 22 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 21 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 20 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 19 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 18 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 17 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 16 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 15 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 14 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 13 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 12 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 11 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 10 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 9 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 8 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 7 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 6 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 5 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 4 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 3 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 2 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 1 กรกฎาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.