ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวันวันที่ 25 กรกฎาคม

พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2019

เกมความคิด

 

เตรียมจิตใจ

จงแสวงหาสิ่งที่อยู่เบื้องบนในที่ซึ่งพระคริสต์สถิตอยู่ คือประทับอยู่เบื้องขวาของพระเจ้า จงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบน” (โคโลสี 3:1-2) ปล่อยความคิดของคุณให้หลงไหลไปกับความจริงด้านจิตวิญญา

 

อ่าน  เยเรมีย์ 41:16 - 42:22

คนยูดาห์ที่ยังเหลืออยู่เอ๋ย พระยาห์เวห์ได้ตรัสกับท่านแล้วว่า อย่าไปอียิปต์จงรู้เป็นแน่ว่าในวันนี้ข้าพเจ้าได้ตักเตือนท่านว่าเยเรมีย์ 42:19

 

สำรวและใคร่ครวญ

มีการต่อสู้กันอย่างต่อเนื่องในหัวใจและความคิดของคนของพระเจ้า  ความปรารถนาที่จะรู้การทรงนำของพระเจ้า อาจถูกครอบงำด้วยความกลัวที่ว่าการเชื่อฟังจะมีค่าใช้จ่ายสูงและเจ็บปวด  พระวจนะของพระเจ้าดูเหมือนจะไร้ประโยชน์โดยวิธีที่เราได้รับการศึกษาให้คิดตามสังคมของเรา  เยเรมีย์และประชาชนได้เผชิญสถานการณ์ที่ลำบากนั้น พระเจ้าตรัสว่า อย่าไปอียิปต์แต่เสียงอื่นๆ บอกว่า มีนเป็นความฉลาดที่สุดและปลอดภัยที่สุดที่จะแสวงหาการปกป้องในอียิปต์’ (42:14) มันเป็นเกมง่ายๆ! คุณจะเลือกทำอะไร?

 

การตัดสินใจเป็นเรื่องชีวิตและความตาย ทางเลือกอียิปต์ก็น่าสนใจ แต่เป็นกับดักความตาย (ข้อ 16,17)  ในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ ซึ่งได้บอกเล่าถ้อยคำของเยเรมีย์ พูดอย่างแข็งทื่อคือให้เลือกเอาระหว่างชีวิตกับความเจริญรุ่งเรืองที่นำสู่ความตายและการทำลายล้าง (ฉธบ. 30:15-20)  นี่คือสิ่งที่เป็นเดิมพันในการตอบสนองต่อเสียงของพระเจ้าหรือไม่? อียิปต์อาจเป็นอุปมาอุปไมยถึงการกลับสู่ความเป็นทาส ในพันธสัญญาใหม่ เปาโลประหลาดใจในความคิดที่ว่าคริสเตียนชาวกาลาเทียซึ่งเป็นอิสระโดยพระคุณของพระเจ้า จะหันกลับไปเป็นทาส (ดูกาลาเทีย 4: 8–12) มันเป็นอันตรายร้ายแรงที่จะสูญเสียเสรีภาพในพระคริสต์

 

ตอบสนอง

คุณมองการผูกพันกับพระคัมภีร์เป็นเรื่องจริงจังเหมือนชีวิตและความตายหรือไม่? คุณจะอธิบายแนวคิดนี้ให้กับผู้ติดตามพระเยซูที่ยังใหม่อย่างไร?
พลังประจำวัน#180-กรกฎาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 30 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 29 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 28 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 27 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 26 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 24 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 23 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 22 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 21 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 20 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 19 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 18 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 17 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 16 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 15 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 14 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 13 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 12 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 11 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 10 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 9 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 8 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 7 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 6 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 5 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 4 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 3 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 2 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 1 กรกฎาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.