ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 20 กรกฎาคม

 พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2019

ตัดออกมา!

 

เตรียมจิตใจ

ใช้คำอธิษฐานนี้เพื่อคุณจะจดจ่อที่การอ่านพระคัมภีร์ของคุณ: 'โปรดประทานพระคุณให้เราได้รับพระวจนะของพระองค์ด้วยใจยำเกรงและใจถ่อม หากปราศจากสิ่งเหล่านี้  ไม่มีใครสามารถเข้าใจความจริงของพระองค์ได้' (จอห์น คาลวิน)

 

อ่าน เยเรมีย์ 36:1-32

บางทีคำทูลวิงวอนของเขาจะมาถึงพระยาห์เวห์ และทุกคนจะหันกลับจากทางชั่วของตน เพราะความกริ้วและพระพิโรธ ซึ่งพระยาห์เวห์ทรงประกาศเป็นโทษเหนือชนชาตินี้นั้นใหญ่หลวงนัก”” เยเรมีย์ 36:7

 

สำรวจและใคร่ครวญ

ถ้อยคำแห่งการพิพากษาของพระเจ้าส่วนใหญ่มีเงื่อนไข มีความปรารถนาที่ว่าภัยจากการตัดสินจะทำให้ผู้คนตื่นตัวถึงอันตรายและจะทำให้เกิดการกระทำ เช่นการสำนึกผิดกลับใจและได้รับการอภัย (ข้อ 3)  เยเรมีย์เขียนด้วยถ้อยคำที่แข็งกร้าวด้วยความเศร้าใจไปกับความทุกข์ของผู้อื่น เหมือนนักเทศน์ที่มีชื่อเสียงบางท่านที่ต้องเทศน์ด้วยน้ำตา

การเผยหรือกล่าวพระวจนะของพระเจ้าจะกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาหลายอย่างเสมอ ถ้อยคำของเยเรมีย์อ่านโดยบารุค ได้เริ่มต้นอย่างจริงจัง (ข้อ 15) กระตุ้นให้เกิดความกลัว (ข้อ 16)  แต่ในทางตรงกันข้ามกษัตริย์เยโฮยาคิมและเจ้าหน้าที่ของเขาไม่ได้แสดงออกถึงความกลัว (ข้อ 24) ในฐานะผู้นำพวกเขาหยิ่งเกินกว่าจะรับฟังได้  เป็นลักษณะของผู้นำหลายคนที่พยายามต่อสู้ไม่ยอมรับว่าตนผิด  ความเย่อหยิ่งปิดหูปิดตาพวกเขาจากการได้ยินคำเตือนของภัยพิบัติที่กำลังจะมาถึง บทเรียนสำคัญของความเป็นผู้นำได้ปรากฏออกมา ความจำเป็นที่จักต้องถ่อมสุภาพ ต่อต้านการล่อลวงที่จะปิดปากคำวิจารณ์ของคนอื่น (ข้อ 26) แต่เหนือสิ่งอื่นใด ผลกระทบที่ตามมามากมายจากการกระทำที่โง่เขลาเพียงไม่กี่อย่าง  ความเป็นผู้นำของเยโฮยาคิมที่ไม่อยู่ในทางของพระเจ้า นำความหายนะมาสู่ไม่เพียงพระองค์เอง (ข้อ 30) แต่มาสู่เผ่าพันธุ์ ข้าราชการและประชาชนทั้งหมด (ข้อ 31)  พระวจนะของพระเจ้าไม่สามารถถูกห้าม ถูกเผา หรือถูกเพิกเฉยได้พระวจนะจะยั่งยืนเป็นนิตย์” (ดูอิสยาห์ 40:8)

 

ตอบสนอง

อธิษฐานเพื่อว่าคุณจะกล่าวพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้ด้วยความมั่นใจและเห็นอกเห็นใจอย่างลึกซึ้ง คุณมีแนวโน้มที่จะเน้นด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไปหรือไม่? คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอย่างไร?
พลังประจำวัน#180-กรกฎาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 30 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 29 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 28 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 27 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 26 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 25 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 24 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 23 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 22 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 21 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 19 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 18 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 17 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 16 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 15 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 14 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 13 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 12 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 11 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 10 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 9 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 8 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 7 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 6 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 5 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 4 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 3 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 2 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 1 กรกฎาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.