ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระวจนะ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวันวันที่ 19 กรกฎาคม

พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2019

กระดูกแห้งมีชีวิตได้?

 

เตรียมจิตใจ

พระเจ้ายิ่งใหญ่ที่มีพระประสงค์ฟื้นฟูทุกสิ่งในพระบุตรที่รักของพระองค์ ทรงพระเมตตาต่อผู้คนในโลกซึ่งถูกแยกและเป็นทาสของความบาป จะได้รับการปลดปล่อยและนำกลับมาด้วยกันภายใต้การปกครองที่สง่างามที่สุด (จากหนังสืออธิษฐาน)

 

อ่าน เยเรมีย์ 33:1-26

พระยาห์เวห์จอมทัพตรัสดังนี้ว่า ในสถานที่นี้ซึ่งเป็นที่ทิ้งร้าง ไม่มีมนุษย์หรือสัตว์ จะมีทุ่งหญ้าอีกครั้งในทุกเมืองเพื่อผู้เลี้ยงแกะจะพาแกะของพวกเขามาพัก”” เยเรมีย์ 33:12

 

สำรวจและใคร่ครวญ

พระวจนะของพระเจ้ามายังเยเรมีย์ขณะที่เขาถูกจับ ถูกกล่าวหาว่าร่วมมือกับชาวบาบิโลน เขาถูกจำคุกโดย กษัตริย์เศเดคียาห์ แต่พระวจนะของพระเจ้าไม่สามารถถูกล่ามโซ่ไว้ แม้ว่าผู้รับใช้ของพระองค์จะทนทุกข์กับความผิดหวังและการจำกัดที่ไม่ยุติธรรม (ดู ฟิลิปปี 1:12) พระวจนะของพระเจ้านำมาซึ่งการเชิญชวนที่จะเปิดเผยถึง สิ่งต่างๆ ที่ยิ่งใหญ่และซ่อนอยู่’ (ข้อ 3) ผู้เชื่อที่ยอมจำนนต่อพระเจ้าจะเห็นความล้ำลึกที่ซ่อนอยู่จากความคิดที่ยิ่งใหญ่ สามารถรับรู้ความล้ำลึกแห่งพระประสงค์นิรันดร์ของพระองค์ (ดู เอเฟซัส 1:7, 9)

การเปิดเผยของพระเจ้าทำให้ไม่สบายใจ มีใครบ้างที่ต้องการฟังเกี่ยวกับถนนที่เกลื่อนด้วยศพของคนด้วยความกริ้วหรือความพิโรธของพระเจ้า? (ข้อ 5) ที่ที่ถูกละทิ้งจะกลายมาเป็นสถานที่ที่นำการเยียวยาและการรักษามาให้ (ข้อ 6)? มาเป็นแสงสว่างของโลก (ข้อ 9)? หวนคิดถึงเมืองต่างๆ ที่ทิ้งร้างที่ซึ่งมีเสียงเพลงแห่งความรอดเป็นเสียงบันเทิงและรื่นเริงดังออกมาในหลายทศวรรษที่ผ่านมา! ภาพที่อุดมสมบูรณ์ของเยเรมีย์ทดสอบความเชื่อของเรา  การเริ่มต้นเล็กๆ (ข้อ 15) นำไปสู่การสถาปนาสายกษัตริย์และปุโรหิตใหม่ ที่รับรองความเป็นผู้นำในทางของพระเจ้า และการเข้าถึงพระเจ้าผู้ทรงเมตตาเสมอ เราเห็นพระเยซู ผู้เผยพระวจนะ ปุโรหิตและกษัตริย์ของเรา

 

ตอบสนอง

พระธรรมตอนนี้มีผลกระทบต่อความคาดหวังของคุณต่อพระเจ้าอย่างไร? มีใครหรือวัฒนธรรมใดบ้างที่คุณได้ตัดออกเพราะว่ามันยากเกินไป? ร้องทูลพระเจ้า
พลังประจำวัน#180-กรกฎาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 30 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 29 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 28 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 27 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 26 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 25 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 24 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 23 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 22 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 21 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 20 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 18 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 17 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 16 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 15 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 14 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 13 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 12 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 11 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 10 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 9 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 8 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 7 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 6 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 5 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 4 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 3 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 2 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 1 กรกฎาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.