ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระวจนะ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวันวันที่ 18 กรกฎาคม

 พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2019

 

เมื่อพังทลาย ต้องซ่อมแซม

 

เตรียมจิตใจ

ปัญหาในปัจจุบันหรือความล้มเหลวในอดีตอะไรบ้างที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการเข้าหาพระเจ้าของคุณ? จงฟังคำปลอบโยนของพระเยซูที่พูดกับคุณว่า "บาปของคุณได้รับการอภัยแล้ว"  แสดงความขอบคุณด้วยความอิสระเสรี
 

อ่าน  เยเรมีย์ 31:27-40

““แต่นี่จะเป็นพันธสัญญาซึ่งเราจะทำกับเชื้อสายของอิสราเอลภายหลังสมัยนั้นพระยาห์เวห์ตรัสดังนี้แหละ เราจะบรรจุธรรมบัญญัติไว้ในเขาทั้งหลาย และเราจะจารึกมันไว้บนดวงใจของเขา และเราจะเป็นพระเจ้าของเขา และเขาจะเป็นประชากรของเราเยเรมีย์ 31:33

 

สำรวจและใคร่ครวญ

ทุกสิ่งพังทลาย’ (Bob Dylan, 1989) เราพอเห็นภาพที่ บ็อบ ดีแลน บรรยายสังคมในขณะนั้น อนาคตของพระเจ้าที่เกี่ยวกับการฟื้นฟูซากปรักหักพังและความผิดปกติ (ข้อ 28) มีวันพิพากษาที่จะโค่นล้มและทำลาย (ข้อ 28) แต่ก็มีวันแห่งการสร้างขึ้นและปลูกฝัง พระเจ้าทรงรื้อถอนเพื่อที่จะสร้างสิ่งสดใหม่ พระสัญญาว่า เราจะเป็นพระเจ้าของเขา และเขาจะเป็นประชากรของเรา’ (ข้อ 33) เน้นย้ำว่า สิ่งสดใหม่ของพระเจ้าจะเกี่ยวกับความสัมพันธ์และประชาชนเป็นพื้นฐาน ขอบเขตเห็นได้จากภาพการรวมอาณาจักรอิสราเอลและยูดาห์ที่แบ่งแยกเข้าด้วยกัน (ข้อ 27,31) และในที่สุดก็รวมทั้งชาวยิวและคนต่างชาติ (ดูเอเฟซัส 3:6)

พระเจ้าได้ตรัสว่า ถึงแม้เราได้เป็นสามีของประชากรอิสราเอล (ข้อ 32) แต่พวกเขาได้ผิดสัญญา ความสัมพันธ์จึงขาดรุ่งริ่ง แต่พระเจ้าก็ยังปฏิเสธที่จะเดินจากไป (ข้อ 36) แต่ไม่ว่าพระองค์จะพอใจในสถานภาพนั้นหรือไม่ สัญญาใหม่ที่สร้างพันธะผูกพันที่ลึกซึ้งและแข็งแรงยิ่งขึ้นก็ได้ริเริ่มขึ้นและเป็นการภายใน (ข้อ 33) สนิทสนมส่วนตัว (ข้อ 34) ไม่จำกัด (ข้อ 34) และเข้าถึงได้ (ข้อ 34) แต่ต้องด้วยความรับผิดชอบส่วนตัวที่สูงขึ้น (ข้อ 30)

ระเยซูทรงเป็นคนกลางของ พันธสัญญาที่สูงส่งกว่านี้ ที่ซึ่งตั้งอยู่บน พระสัญญาที่ประเสริฐกว่า’ (ฮีบรู 8:6)  และนี่คือ มรดกของเรา เป้าหมายของเรา และความหวังของเรา

 

ตอบสนอง

งานของพระเจ้าสร้างความสัมพันธ์และชุมชน (เมือง, จะเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์, ข้อ 40) อธิษฐานเพื่อความบริสุทธิ์และความสามัคคีของคริสตจักรทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ คุณมีบทบาทอย่างไรในการสร้างความเป็นเอกภาพนี้?
พลังประจำวัน#180-กรกฎาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 30 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 29 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 28 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 27 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 26 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 25 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 24 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 23 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 22 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 21 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 20 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 19 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 17 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 16 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 15 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 14 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 13 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 12 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 11 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 10 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 9 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 8 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 7 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 6 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 5 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 4 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 3 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 2 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 1 กรกฎาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.