ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวันวันที่ 17 กรกฎาคม

 พลังประจำวันวันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2019

ความปลอดภัยในอนาคต?

 

เตรียมจิตใจ

“... สิ่งที่ตาไม่เห็น หูไม่ได้ยิน และสิ่งที่ใจมนุษย์คิดไม่ถึง คือสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้สำหรับคนทั้งหลายที่รักพระองค์ พระเจ้าได้ทรงสำแดงสิ่งเหล่านี้กับเราทางพระวิญญาณ ” (1 โครินธ์ 2:9-10)  ขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่ได้ทรงจัดเตรียมสำหรับเรา

 

อ่าน เยเรมีย์ 31:1-22

พระยาห์เวห์ทรงปรากฏแก่เขา จากที่ไกล ตรัสว่า เราได้รักเจ้าด้วยความรักนิรันดร์ เพราะฉะนั้น เราจึงนำเจ้ามาด้วยความรักมั่นคงเยเรมีย์ 31:3

 

สำรวจและใคร่ครวญ

ไม่มีภาพเดียวใดที่สามารถจับภาพงานการฟื้นฟูของพระเจ้า ดังนั้น เมื่อเยเรมีย์หลังจากได้เผยพระวจนะเรื่องการพิพากษามามากมาย ได้เขียน หนังสือแห่งการปลอบประโลม’ (บทที่ 30-33) ท่านได้รวบรวมภาพต่างๆ เพื่อเสริมย้ำคำพูดของท่านว่า

พระเจ้าทรงรักประชากรของพระองค์ และจะสร้างพวกเขาขึ้นใหม่ คิดถึงเรื่อง อพยพแต่เหนือกว่า

ความมุ่งมั่นของพระเจ้ามีต่อประชากรของพระองค์หมายความว่า แม้ว่าพวกเขาจะ ดื้อรั้นไม่เชื่อฟัง (ข้อ 18,19) และพิการ (ข้อ 8) พระองค์ก็จะพาพวกเขากลับบ้านสู่สภาพเดิม ในพันธสัญญาใหม่ เปาโลเรียกร้องให้เราวางใจในพระเจ้าองค์เดียวกัน พระองค์ผู้ทรงทำงานที่ได้เริ่มต้นไว้ในเราให้สำเร็จ (ฟิลิปปี 1: 6) สำหรับพวกเราที่แตกสลายจาก บาปของเราหรือบาปของผู้อื่น ยังคงมีความหวัง พระเจ้าไม่เคยปล่อยให้ผ่านไปจนกว่าพระองค์จะทำการฟื้นฟูเสร็จสมบูรณ์ (ข้อ 20) ณ ที่นี้คือทัศนียภาพของสถานที่อุดมสมบูรณ์ (ข้อ 12) สำหรับผู้ซึ่งสภาพแวดล้อมปัจจุบันเป็นถิ่นทุรกันดารที่ปราศจากพืชผล (ข้อ 2) ประสบการณ์ปัจจุบันของเราอาจเป็นความผิดหวังและน้ำตา แต่ในมโนภาพของเราจำเป็นต้องถูกแทนด้วยภาพความปลอดภัยในอนาคตและความปีติยินดีและอุดมสมบูรณ์ (ข้อ 4,7,9,12,13)  การร้องเพลงเป็นคุณลักษณะสำคัญในนิมิตของเยรีมีย์ น้ำตาที่มีเป็นน้ำตาแห่งความสุข ภัยพิบัติสามารถหันกลับมาเป็นพรในพระหัตถ์ของพระเจ้า (ข้อ 15,16)
 

ตอบสนอง

คุณตอบสนองต่อนิมิตที่สุขสมบูรณ์ของเยเรมีย์อย่างไรลองระบุสัญลักษณ์การฟื้นฟูของพระเจ้าในประชาคมคริสเตียนของคุณ ขอบคุณพระเจ้าสำหรับตัวบ่งชี้เหล่านี้ถึงการเปลี่ยนแปลงสากลที่จะมาถึง
พลังประจำวัน#180-กรกฎาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 30 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 29 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 28 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 27 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 26 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 25 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 24 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 23 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 22 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 21 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 20 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 19 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 18 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 16 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 15 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 14 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 13 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 12 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 11 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 10 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 9 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 8 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 7 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 6 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 5 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 4 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 3 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 2 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 1 กรกฎาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.