ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวันวันที่ 13 กรกฎาคม

พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2019

หลักคำสอนที่ถูกต้อง

 

เตรียมจิตใจ

ทำไมผู้นำคริสตจักรต้องมีความเชื่อที่ถูกต้องและสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตของพวกเขาการที่เป็นเช่นนี้ให้ประโยชน์อะไรแก่มวลสมาชิกคริสตจักร?

 

อ่าน ทิตัส 1:5-16

สำหรับบรรดาคนที่บริสุทธิ์นั้นทุกสิ่งก็บริสุทธิ์ แต่สำหรับคนที่ชั่วช้าและไม่มีความเชื่อนั้น ก็ไม่มีสิ่งใดบริสุทธิ์เลย แต่จิตใจและมโนธรรมของพวกเขาเสื่อมทรามทิตัส 1:15

 

สำรวจและใคร่ครวญ

งานหลักของทิตัสที่เกาะครีตคือการแต่งตั้งบรรดาผู้ปกครองไว้ทุกเมือง (ข้อ 5) - กำหนดบทบาท คุณสมบัติและความเป็นผู้นำที่จะนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่คริสตจักร และเพื่อคริสตจักรจะถูกนำโดยคนที่อยู่ในทางของพระเจ้า ในข้อ 6 ถึง 9 เปาโลให้รายการคุณลักษณะโดยละเอียดแก่เขาเพื่อค้นหาผู้นำเหล่านั้น ให้พยายามสรุปรายละเอียดออกมาเป็นหัวข้อใหญ่

บทบาทที่ครอบคลุมของผู้นำเหล่านี้ได้กล่าวไว้ในท้ายข้อ 9 นั่นคือ พวกเขาจะต้องสามารถหนุนใจผู้คนด้วยคำสอนที่ถูกต้อง พวกเขาจะต้องสอนว่าอะไรถูกต้องและเป็นความจริง แต่ต้องโต้แย้งสิ่งที่เป็นเท็จหรือผิดด้วย  พวกเขาจะเป็นผู้เลี้ยง ผู้เลี้ยงดูและนำแกะของพวกเขาไปในทางที่ดี แต่ก็ต้องปกป้องพวกเขาจากสิ่งที่ไม่ดีด้วย

ตอนต่อไปนี้เพิ่มน้ำหนักให้กับบทบาทนี้ มันเป็นงานที่จำเป็น เพราะว่า คริสตจักรชาวครีตและสังคมชาวครีต เต็มไปด้วยปัญหาและอันตราย มีคนจำนวนมากที่ดื้อด้านสอนในสิ่งที่เป็นเท็จและหลอกลวง (ข้อ 10,14,16) และสังคมในครีตก็เต็มไปด้วยความไม่ศรัทธาในพระเจ้า (ข้อ 12,13) หากปราศจากผู้นำในทางของพระเจ้า คริสตจักรที่เพิ่งเริ่มต้นจะไปไม่รอด

การเยียวยารักษาสถานการณ์ที่ไม่มั่นคงนี้ คือผู้นำที่ศรัทธาในศาสนาผู้ซึ่งจะนำคริสตจักรในทางของพระเจ้า

 

ตอบสนอง

พระเจ้า พระบิดา ขอโปรดทรงช่วยผู้นำทุกคนในคริสตจักรของข้าฯ ให้มีชีวิตในทางแห่งความชอบธรรมของพระองค์ และยึดมั่นในสาระที่เชื่อถือและวางใจได้ของข่าวประเสริฐ โปรดช่วยให้พวกเขาหนุนใจเราด้วยหลักคำสอนที่ถูกต้อง ประทานความกล้าและปัญญาที่จะปฏิเสธสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
พลังประจำวัน#180-กรกฎาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 30 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 29 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 28 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 27 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 26 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 25 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 24 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 23 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 22 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 21 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 20 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 19 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 18 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 17 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 16 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 15 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 14 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 12 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 11 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 10 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 9 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 8 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 7 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 6 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 5 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 4 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 3 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 2 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 1 กรกฎาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.