ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระวจนะ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวันวันที่ 11 กรกฎาคม

พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2019

 

ในที่สุด ก็ถึงบ้านอย่างปลอดภัย

 

เตรียมจิตใจ

พันธกิจประกาศที่ประสบความสำเร็จส่งผลอย่างไร? ใครเกี่ยวข้องบ้าง? ต้องอาศัยอะไร?  

 

อ่าน : 2 ทิโมธี 4:9-22

 

และองค์พระผู้เป็นเจ้าจะโปรดช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากการร้ายทุกอย่าง และจะทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ของพระองค์ ขอพระสิริมีแด่พระองค์สืบๆ ไปชั่วนิตย์นิรันดร์ อาเมน”  2 ทิโมธี 4:18

 

สำรวจและใคร่ครวญ

ขณะที่อาจารย์เปาโลกำลังจะจบจดหมายฉบับสุดท้ายถึงทิโมธีนี้ ท่านได้สะท้อนถึงคนทั้งหลายที่ท่านได้พบเจอ ช่างมากมายหลากหลายดีแท้ 

บางคนเริ่มต้นด้วยดีแต่ล้มหายไป เช่น เดมาส (ข้อ 10) บางคนถูกส่งไปทำอย่างอื่น เช่น ทิตัสและทีคิกัส  บางคนก็อยู่กับท่านตั้งแต่ต้นจนจบ เช่นลูกา (ข้อ 11) ในขณะที่บางคนที่เคยแยกทางไป (ดูกิจการ 16) กลับมามีคุณค่ายิ่งในพันธกิจของท่าน เช่นมาระโก (ข้อ 11)  ยังมีกลุ่มคนของทิโมธีในเมืองเอเฟซัสที่ท่านรักมากที่ท่านอยากหนุนใจและกล่าวถึงเป็นพิเศษ  (ข้อ19,20).

งานประกาศเป็นงานที่ต้องทำกันเป็นทีม และอาจารย์เปาโลได้ทุ่มทุนด้วยตัวเองในการสร้างหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่จำเป็น เพื่อให้พระวจนะเผยแพร่ออกไปในทุกที่ที่ท่านสามารถทำได้ แต่ก็มีผู้ต่อต้านด้วย ดูที่คำเตือนตรงๆ ของอาจารย์เปาโลในข้อ 14 และ 15 เกี่ยวกับคนที่จะทำให้พันธกิจของทิโมธียากลำบาก 

ให้สังเกตทัศนะของอาจารย์เปาโลเมื่อเผชิญวาระสุดท้ายของชีวิต (ข้อ 17,18) ไม่กดดัน ไม่ท้อแท้ แต่วางใจและมีชัยชนะ อาจารย์เปาโลมั่นใจว่าพระเจ้าจะปกป้องท่านจากการโจมตีทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนกระทั่งพระองค์ทรงเรียกท่านกลับบ้าน 

 

ตอบสนอง

หากการประกาศเป็นงานที่ต้องทำกันเป็นทีม คุณสามารถทำงาน ลงทุน หนุนใจใครได้บ้าง? อธิษฐานเผื่อเขาเหล่านั้น คุณจะสร้างสัมพันธ์กับพวกเขาให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างไร?   
พลังประจำวัน#180-กรกฎาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 30 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 29 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 28 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 27 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 26 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 25 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 24 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 23 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 22 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 21 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 20 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 19 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 18 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 17 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 16 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 15 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 14 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 13 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 12 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 10 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 9 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 8 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 7 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 6 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 5 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 4 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 3 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 2 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 1 กรกฎาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.