ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระวจนะ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวันวันที่ 10 กรกฎาคม

พลังประจำวันวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2019

 

จงประกาศพระวจนะ

 

เตรียมจิตใจ

คุณจะทำอย่างไรเมื่อความจริงของพระวจนะของพระเจ้าขัดแย้งกับชีวิตของคุณ? คุณจะไม่สนใจ ปรับเปลี่ยน หรือดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับพระวจนะ? คุณจะรู้สึกอย่างไรกับคนที่บอกคุณถึงความจริงเหล่านี้จากพระวจนะของพระเจ้า

 

อ่าน : 2 ทิโมธี 4:1-8

 

จงประกาศพระวจนะ จงทำอย่างขะมักเขม้นทั้งในขณะที่คนสนใจและไม่สนใจ จงชักชวน ตักเตือน และหนุนใจ ด้วยความอดทนและด้วยการสั่งสอนอย่างเต็มที่” 2 ทิโมธี 4:2

 

สำรวจและใคร่ครวญ

อาจารย์เปาโลมอบหมายให้ทิโมธีประกาศพระวจนะ” (ข้อ 2) คำสั่งง่ายๆ แต่มีน้ำหนักใหญ่หลวงจากข้อ 1 ไม่มีอะไรจะด่วนเท่าเรื่องนี้อีกแล้ว  

ทิโมธีจะต้องประกาศพระวจนะทั้งในขณะที่มีโอกาสและไม่มีโอกาส ทั้งเมื่อพระวจนะเป็นที่ชื่นชอบและเมื่อไม่มีคนสนใจ ทิโมธีจะต้องประกาศพระวจนะในแบบที่ทำให้คนของพระเจ้าเติบโตในทิศทางที่ดี ซึ่งต้องมีความอดทนและเอาใจใส่อย่างมาก นอกจากจะยากลำบากแล้ว ยังจะถูกต่อต้านอีกด้วย ผู้คนจะเสาะหาคนอื่นๆ ที่สอนสิ่งที่พวกเขาอยากฟังมาแทนที่ทิโมธีและคำสอนที่ถูกต้องของเขา (ข้อ 3).

นี่ไม่ได้เป็นสัญญาว่าจะมีชีวิตที่สงบและสะดวกสบาย แต่เป็นชีวิตที่ยากลำบากและต้องหาความสมดุลอย่างระมัดระวัง (ข้อ 5) นี่เป็นงานที่สำคัญมากเพราะอาจารย์เปาโลกำลังจะตายในไม่ช้า (ข้อ 6-8)  ดังนั้น ทิโมธีจะถูกทิ้งให้ทำงานที่สำคัญยิ่งนี้คือการประกาศพระวจนะในแบบที่จะทำให้คนของพระเจ้าเติบโตขึ้น 

 

ตอบสนอง

พระบิดาเจ้าข้า ขอบพระคุณพระองค์สำหรับของขวัญซึ่งคือบรรดานักเทศน์ที่ปรารถนาอย่างยิ่งที่จะประกาศพระวจนะของพระองค์ในแบบที่จะให้คนของพระองค์เติบโตขึ้น ขอทรงโปรดช่วยให้พวกท่านมีใจสงบในทุกสถานการณ์  ขอโปรดช่วยให้ข้าพระองค์ได้ยินพระวจนะของพระองค์ที่ท่านประกาศกับข้าพระองค์ และขอให้พระวจนะนั้นทำงานในชีวิตของข้าพระองค์”  
พลังประจำวัน#180-กรกฎาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 30 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 29 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 28 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 27 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 26 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 25 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 24 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 23 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 22 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 21 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 20 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 19 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 18 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 17 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 16 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 15 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 14 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 13 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 12 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 11 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 9 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 8 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 7 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 6 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 5 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 4 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 3 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 2 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 1 กรกฎาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.