ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวันวันที่ 9 กรกฎาคม

พลังประจำวันวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2019

พระคัมภีร์ทุกตอนที่พอเพียง

 

เตรียมจิตใจ:

พระคัมภีร์มีไว้เพื่ออะไร? เขียนทุกสิ่งที่คุณนึกได้ลงไป 

 

อ่าน :  2 ทิโมธี 3:10-17 

พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และ เป็นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การแก้ไขสิ่งผิด และการอบรมในความชอบธรรม” 2 ทิโมธี 3:16

 

สำรวจและใคร่ครวญ

อาจารย์เปาโลบอกทิโมธี (ข้อ 10) ให้ดำเนินชีวิตตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงกับผู้สอนเรื่องเทียมเท็จ (ข้อ1-9) ทิโมธีจะต้องทำตามแบบอย่างของเปาโลต่อไป โดยมุ่งมั่นในความมานะอุตสาหะแบบเดียวกันและดำเนินตามพันธกิจตามแบบอย่างและอดทนแบบเปาโล (ข้อ 14) นี่เป็นวิถีชีวิตที่ตรงข้ามกับคนชั่วและคนเจ้าเล่ห์ในข้อ 13   ทิโมธีจะต้องดำเนินชีวิตคริสเตียนที่เสมอต้นเสมอปลาย แม้ว่าคนรอบข้างจะเลวร้ายลงกว่าเดิม และดำดิ่งลงไปในความหลอกลวง  เขาจะต้องประกาศข่าวประเสริฐตามพระคัมภีร์และอัครสาวกต่อไปโดยไม่ถูกล่อลวงหรือหันเหไปเพราะสิ่งอื่นใด 

พันธกิจของทิโมธีคือการหยั่งรากลึกในพระวจนะ ให้ท่านเขียนรายการสิ่งที่พระวจนะสามารถทำได้ในข้อ 15 และ 16 

ทิโมธีมีภารกิจที่ยากลำบากที่ต้องทำให้สำเร็จในเมืองเอเฟซัส แต่ในพระวจนะที่เพียงพอและสมบูรณ์ของพระเจ้า เขามีทุกสิ่งที่เขาต้องการที่จะทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ พระวจนะที่เพียงพอและสมบูรณ์พร้อมทำให้เขาสามารถและพรักพร้อมเพื่อการดีทุกอย่างสำหรับคริสตจักรทั้งหมด (ข้อ 17).

  

ตอบสนอง

พระบิดาเจ้าข้า ขอทรงโปรดช่วยให้ข้าพระองค์รักและชื่นชมยินดีในพระวจนะของพระองค์ ลิ้มลองและใคร่ครวญพระวจนะพระองค์ ขอโปรดช่วยให้ข้าพระองค์พรักพร้อมในการดีทุกอย่างโดยพระวจนะที่เพียงพอและสมบูรณ์พร้อมของพระองค์ ขอทรงให้ข้าพระองค์หิวกระหายพระวจนะของพระองค์เหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตของข้าพระองค์  
พลังประจำวัน#180-กรกฎาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 30 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 29 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 28 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 27 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 26 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 25 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 24 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 23 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 22 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 21 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 20 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 19 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 18 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 17 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 16 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 15 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 14 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 13 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 12 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 11 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 10 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 8 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 7 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 6 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 5 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 4 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 3 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 2 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 1 กรกฎาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.