ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวันวันที่ 7 กรกฎาคม

พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2019

 

เมื่อพระเจ้าดูเหมือนหายไป

 

เตรียมจิตใจ

คุณเคยมีประสบการณ์ที่พระเจ้าดูเหมือนอยู่ห่างไกล หรือแม้แต่หายไปหรือไม่? คุณรู้สึกอย่างไรและได้ตอบสนองอย่างไร?

 

อ่าน สดุดี 42,43

 

จิตใจของข้าเอ๋ย ไฉนเจ้าจึงฝ่ออยู่? ไฉนเจ้าจึงกระสับกระส่ายอยู่ภายใน? จงหวังในพระเจ้า เพราะข้าจะยกย่องพระองค์อีก ผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดสดุดี 42:5

 

สำรวจและใคร่ครวญ

สดุดีสองบทนี้ โดยทั่วไปจะมองว่าเป็นบทเดียวกัน และไม่มีใครแน่ใจว่าทำไมถึงถูกแบ่งออกมา สังเกตดูคำร้องรับที่ร้องซ้ำกันถึงสามครั้ง (42:5,11; 43:5)  และแบ่งสดุดีนี้ออกเป็นสามบทกวี กลับไปอ่านอีกครั้งด้วยคำนึงถึงไสิ่งนี้ในใจ

จอห์น โกลดิ้งเกย์ ช่วยให้เราเห็นองค์ประกอบสามประการในแต่ละท่อนของบทกวีนี้ ผู้เขียนสดุดี: ปลดปล่อยตนเอง, คิดใคร่ครวญ, เรียกสติกลับคืนมา (จาก The Bible Speaks today : สดุดี 42-51, IVP, 1978)

ผู้เขียนสดุดีแสดงความรู้สึกของตนเองออกไปอย่างไรในแต่ละบทกวี? คุณมีประสบการณ์ใดที่สิ้นหวังจนต้องร้องเรียกหาพระเจ้า (42:1–3)?  ถูกสถานการณ์ต่างๆ ท่วมทับ (42:7,9,10)?  ได้รับการปฏิบัติต่ออย่างไม่เป็นธรรม (43:1)? คุณพร้อมแค่ไหนที่จะเทความรู้สึกของคุณต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้า?

ผู้เขียนสดุดีระลึกถึงเรื่องในอดีตและความหวังในอนาคตอะไรบ้างในแต่ละท่อน? เขามุ่งความคิดไปที่สถานการณ์ของเขาและไม่ปล่อยให้อารมณ์ทำให้เขาเป็นอัมพาต

คุณคิดว่าท่อนร้องรับของบทสดุดีนี้ ได้ช่วยแค่ไหนที่นำสิ่งต่างๆ กลับคืนดีมาสู่ผู้เขียนสดุดี? เขาตั้งใจจะไม่ยอมจมอยู่ในความทุกข์โศกเศร้าของตนเอง แต่ก็มาถึงจุดที่ต้องตัดสินใจถึงสามครั้ง ซึ่งไม่ง่ายเลย  จงตั้งสติให้ดีและเผชิญหน้ากับความยากลำบาก
 

ตอบสนอง

ข้าแต่พระเจ้าขอทรงส่งความสว่างและความห่วงใยที่สัตย์ซื่อของพระองค์มา เพื่อข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ พระผู้ช่วยให้รอดและพระเจ้าของข้าพระองค์

 
พลังประจำวัน#180-กรกฎาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 30 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 29 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 28 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 27 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 26 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 25 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 24 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 23 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 22 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 21 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 20 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 19 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 18 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 17 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 16 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 15 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 14 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 13 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 12 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 11 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 10 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 9 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 8 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 6 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 5 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 4 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 3 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 2 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 1 กรกฎาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.