ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระวจนะ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวันวันที่ 2 กรกฎาคม

 พลังประจำวันวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2019

หุ้นส่วนที่ไม่เท่าเทียมกัน

 

เตรียมจิตใจ

ตอนนี้เราคุ้นเคยกับอาหับแล้วมีอะไรบ้างที่เราได้เรียนรู้จากเขาและจากพระเจ้าในวันนี้?

 

อ่าน  1 พงศ์กษัตริย์ 22:1-5,29-53

และเยโฮชาฟัทตรัสกับพระราชาแห่งอิสราเอลว่าขอทูลถามพระดำรัสของพระยาห์เวห์ก่อน” 1 พงศ์กษัตริย์ 22:5 THSV11

 

สำรวจและใคร่ครวญ

ตรงนี้เราพบกษัตริย์เพื่อนบ้านสองท่านแต่ละท่านมีค่านิยมฝ่ายวิญญาณที่แตกต่างเผชิญหน้ากับศัตรูเดียวกันอาหับแห่งอิสราเอลต้องการให้กษัตริย์เยโฮชาฟัทแห่งยูดาห์ช่วยต้านกองทัพของอารัมเยโฮชาฟัทตกลงที่จะร่วมด้วยแต่ให้เราสังเกตความแตกต่างเยโฮชาฟัทไม่เหมือนอาหับคือท่านมองหาการชี้นำจากพระเจ้า

          และสงครามเป็นอย่างไรบ้าง? เราเห็นว่ากษัตริย์อารัมวางแผนจะฆ่าอาหับในฐานะศัตรูหลักอาหับล่วงรู้แล้วจึงสวมชุดทหารทั่วไปออกไปต่อสู้และปล่อยให้เยโฮชาฟัทสวมใส่ชุดรบแบบกษัตริย์เพื่อเป็นเป้าที่เห็นได้ชัดแผนการของท่านสำเร็จไหม? ไม่เราเห็นว่าพระเจ้าผู้ที่เยโฮชาฟัทอธิษฐานถึงนั้นยังคงครอบครองสถานการณ์ต่างๆ เยโฮชาฟัทรอดชีวิตขณะที่อาหับถูกฆ่าด้วยธนูที่สุ่มยิงมาอย่างที่ถ้อยคำของพระเจ้าได้ประกาศไว้”(ข้อ38)

          แล้วเกิดอะไรตามมา? เส้นทางโคจรของอาณาจักรทั้งสองแยกออกจากกันอย่างต่อเนื่องบุตรชายของอาหับคืออาหัสยาห์พยายามจะรื้อฟื้นการค้าทางเรือร่วมกันแต่เยโฮชาฟัทปฏิเสธและเมื่อเราอ่านถึงความตายและข่าวมรณกรรมของเยโฮชาฟัทข้อความบันทึกว่าเยรูซาเล็มคือนครแห่งดาวิดพระบิดาของพระองค์”(ข้อ 50) เป็นการย้ำเตือนเล็กน้อยถึงการสืบทอดความเชื่อในพระเจ้าของท่านในทางกลับกันอาหัสยาห์ดำเนินรอยตามความเลวร้ายของอาหับ

 

ตอบสนอง

บทเรียนซ้ำๆจากพระคัมภีร์คือมนุษย์/วิญญาณที่มีปัญญาแสวงหาพระเจ้าขณะที่ผู้ไม่สัตย์ซื่อวางใจในแผนการของตัวเองแล้วคุณเป็นแบบไหน?
พลังประจำวัน#180-กรกฎาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 30 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 29 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 28 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 27 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 26 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 25 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 24 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 23 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 22 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 21 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 20 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 19 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 18 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 17 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 16 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 15 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 14 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 13 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 12 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 11 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 10 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 9 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 8 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 7 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 6 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 5 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 4 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 3 กรกฎาคม
พลังประจำวันวันที่ 1 กรกฎาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.