ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระวจนะ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวันวันที่ 27 มิถุนายน 2019

พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2019

ติดกับดัก!

 

เตรียมจิตใจ

ลองคิดว่าถ้าเราเป็นโอบาดีห์เขาได้สัตย์ซื่อต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วทำไมการปรากฏตัวของเอลียาห์ทำให้เขากลัว?

 

อ่าน 1 พงศ์กษัตริย์ 18:1-15

 

และเอลียาห์กล่าวว่าพระยาห์เวห์จอมทัพผู้ที่ข้าพเจ้าปรนนิบัติทรงพระชนม์อยู่แน่นอนฉันใดข้าพเจ้าจะปรากฏตัวแก่อาหับในวันนี้แน่นอนฉันนั้น””1 พงศ์กษัตริย์ 18:15

 

สำรวจและใคร่ครวญ

เอลียาห์ปรากฏตัวต่อหน้าโอบาดีห์ผู้บัญชาการราชนำนักของกษัตริย์อาหับเพื่อขอเข้าพบกับกษัตริย์อย่างไรก็ตามโอบาดีห์ตัวสั่น (ข้อ9) “ข้าพเจ้าได้ทำอะไรผิด?เขารู้สึกว่าการปรากฏตัวของเอลียาห์คือเงาแห่งความตายขณะที่เราไม่สามารถทราบว่าทำไมให้เราพยายามหาตัวต่อด้วยกันถึงคำอธิบายที่เป็นไปได้

          ด้วยการปรากฏของเอลียาห์โอบาดีห์เผชิญกับวิกฤติถึงสองอย่างในคราวเดียวอย่างแรกคือการกันดารอาหารจากความแห้งแล้งและอีกอย่างคือความต้องการของราชินีเยเซเบลที่จะฆ่าพวกผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าอย่างที่เราทราบว่าโอบาดีห์แอบให้ที่พักแก่ผู้เผยพระวจนะ 100 คนไว้ตามถ้ำแม้ว่าเอลียาห์สำแดงพระเจ้าและฤทธิ์อำนาจของพระองค์เหนือฝนแต่อำนาจในวังของเยเซเบลก็มีมากและก็เป็นภัยที่ใกล้ตัวมากกว่าและโอบาดีห์ก็รู้การกระทำของเยเซเบลดี เขาจึงอาจสงสัยว่าเอลียาห์จะรอดชีวิตจากการประชุมครั้งนี้หรือไม่ตัวเลือกที่ดูจะฉลาดที่สุดสำหรับเอลียาห์คือการหายตัวไปอีกครั้งและโอบาดีห์อาจถูกฆ่าหากเอลียาห์จะไม่มาตามที่สัญญาไว้

          อย่างไรก็ตามเอลียาห์ก็มาอย่างสงบต่อหน้าอาหับและเขาสัญญาจะมาร่วมประชุมด้วยทำไม? เพราะเขารับใช้พระยาเวห์ผู้ทรงฤทธาเขาไม่ได้รู้สึกหวั่นเกรง

 

ตอบสนอง

โอบาดีห์สำแดงความเชื่อโดยการให้ที่พักพิงแก่พวกผู้เผยพระวจนะกระนั้นความเชื่อของโอบาดีห์ก็มาถึงขีดจำกัดเมื่อเอลียาห์ปรากฏตัวคุณมีขอบเขตในการไว้วางใจพระเจ้าหรือไม่? ขอบเขตนั้นจะขยายกว้างขึ้นได้หรือไม่?

 พลังประจำวัน#180-มิถุนายน

พลังประจำวันวันที่ 30 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 29 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 28 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 26 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 25 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 24 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 23 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 22 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 21 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 20 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 19 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 18 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 17 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 16 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 15 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 14 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 13 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 12 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 11 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 10 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 9 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 8 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 7 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 6 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 5 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 4 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 3 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 2 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 1 มิถุนายน 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.