ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวันวันที่ 25 มิถุนายน 2019

 พลังประจำวันวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2019

 
จากสิ่งเลวร้ายสู่สิ่งที่ร้ายยิ่งกว่า
 
 
เตรียมจิตใจ

ความบาปกำลังแพร่ขยายในอิสราเอล เมื่อคุณอ่าน ให้สังเกตข้ออ้างอิงต่างๆถึงมุมมองขององค์พระผู้เป็นเจ้า


อ่าน
1 พงศ์กษัตริย์ 16:23-34

 

และอาหับพระราชโอรสของอม-รีได้ทรงทำชั่วในสายพระเนตรพระยาห์เวห์ มากยิ่งกว่าบรรดาพระราชาที่อยู่ก่อนพระองค์” 1 พงศ์กษัตริย์ 16:30

 
สำรวจและใคร่ครวญ

อิสราเอลอดทนต่อการเปลี่ยนแปลงในการปกครอง จนมาถึงอม-รี ผู้นำกองทัพที่ให้ทำตามคำสั่ง ในฐานะกษัตริย์คนใหม่ ท่านใช้อำนาจที่มีให้ย้ายเมืองหลวงของอิสราเอลไปยังเมืองที่สร้างใหม่บนภูเขาให้ชื่อว่า สะมาเรียท่านไม่กลัวการนำสู่ความเปลี่ยนแปลง แล้วการเปลี่ยนแปลงฝ่ายจิตวิญญาณเล่า? จากยุคของเยโรโบอัมและต่อๆ มา การอุทิศตนต่อพระเจ้าของอิสราเอลเลือนหายไป อม-รีจะเปลี่ยนสิ่งนี้ไหม? ไม่ ท่านกลับ ทรงทำชั่วยิ่งกว่าบรรดากษัตริย์ผู้อยู่ก่อนพระองค์”(ข้อ25)

            ความตกต่ำฝ่ายวิญญาณของอิสราเอลมีต่อเนื่องมาจนถึงอาหับ บุตรชายของอม-รี อาหับครอบครองมากกว่าสองทศวรรษ และท่านทำการที่ทำให้พระยาห์เวห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลทรงพระพิโรธ มากยิ่งกว่าพระราชาแห่งอิสราเอลทุกพระองค์ซึ่งอยู่ก่อนพระองค์รายชื่อรวมไปถึงเยโรโบอัมที่ไม่ค่อยมีชื่อเสียงนักด้วย! สังเกตบทบาทของเยเซเบล ซึ่งเป็นภรรยาชาวต่างชาติของอาหับและเป็นบุตรสาวของกษัตริย์องค์หนึ่ง เธอนำพระของเธอคือพระบาอัลมาในการสมรสของเธอด้วย และเป็นบุคคลหลักที่ทำให้อิสราเอลหลงไปจากพระเจ้า แต่กษัตริย์อาหับยังต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อชีวิตฝ่ายวิญญาณของอิสราเอล

            แล้วพระเจ้าตอบสนองอย่างไร? บางคนในวันนี้ยังพูดถึงพระพิโรธของพระเจ้าในพันธสัญญาเดิม อย่างกับว่าพระเจ้ามีปัญหาด้านทัศนคติ สิ่งนี้ตรงกับที่คุณได้อ่านในข้อพระคัมภีร์ตอนนี้หรือไม่?

 
ตอบสนอง

การรายงานความล้มเหลวด้านจิตวิญญาณในพระคัมภีร์สามารถทำให้เราท้อใจได้ ความบาปของอิสราเอลภายใต้ซาโลมอนและเยโรโบอัมวนดิ่งลงเรื่อยๆ จนถึงอาหับ จะต้องทำอย่างไรเพื่อกลับความชั่วร้ายทั้งในตอนนั้นและตอนนี้?
พลังประจำวัน#180-มิถุนายน

พลังประจำวันวันที่ 30 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 29 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 28 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 27 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 26 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 24 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 23 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 22 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 21 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 20 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 19 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 18 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 17 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 16 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 15 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 14 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 13 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 12 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 11 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 10 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 9 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 8 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 7 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 6 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 5 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 4 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 3 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 2 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 1 มิถุนายน 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.