ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวันวันที่ 23 มิถุนายน 2019

 พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2019

พื้นฐานที่มั่นคง

 

เตรียมจิตใจ

ใครจะมีภูมิคุ้มกันต่อความไม่แน่นอนหรือปลอดจากความยากลำบากได้? คำพยานของดาวิดในตอนนี้เป็นกำลังใจอย่างดีให้เรา

 

อ่าน  สดุดี 40

ข้าพเจ้าได้อดทนรอคอยพระยาห์เวห์พระองค์ได้เอนพระองค์มายังข้าพเจ้าและฟังคำร้องทูลของข้าพเจ้าสดุดี 40:1

 

สำรวจและใคร่ครวญ

เมื่ออ่านสดุดีบทนี้ข้อ11 เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากการเฉลิมฉลองไปเป็นคำทูลขอที่ชัดเจนจุดเริ่มต้นของดาวิดนั้นเจิดจ้า คุณเคยเดินไปบนพื้นที่ที่เป็นปลักโคลนหรือเปล่า? ยังจำความรู้สึกโล่งใจเมื่อได้ขึ้นไปยืนบนพื้นฐานที่มั่นคงหรือไม่ความสัตย์ซื่อเป็นพื้นฐานที่หนักแน่นมั่นคงสำหรับดาวิดท่านยังเชิญชวนให้เราเห็นว่า ความมั่นใจที่เหมาะสมของเราในพระเจ้า เริ่มต้นที่จิตใจและไหลล้นออกมาเป็นคำพูดและทางเลือกของเรา (ข้อ 8,10)

 

ในครึ่งหลังของสดุดีบทนี้ดาวิดยอมรับในความกลัวที่ดื้อดึงและความสงสัยที่เป็นเรื่องปกติของชีวิตความบาปของเราปลุกความไม่มั่นใจในพระลักษณะของพระเจ้าขึ้นมาทางออกเดียวคือร้องขอพระองค์ให้คืนภาพแห่งความยิ่งใหญ่ของพระองค์กลับมาแต่เราไม่อาจทำสิ่งนี้ได้เองดาวิดรับรู้ได้ถึงสำเนียงต่างๆที่มีในชีวิตความสงสัยที่ทำให้ท้อถอยปนอยู่ในทุกพื้นที่พร้อมที่จะท้าทายความเชื่อโดยส่งเสียงของมันฮะฮ้าฮะฮ้าเมื่อเราสะดุดล้ม (ข้อ 15) คนเหล่านี้ดึงเราให้เขวออกไปจากภาพพระลักษณะของพระเจ้าหรือทางแก้คือเข้าไปหาพระเจ้าร้องหาพระองค์ตลอดเวลา “ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ขออย่าทรงรอช้า(ข้อ 17)

 

ตอบสนอง

นึกถึงสถานที่ต่างๆ ในชีวิตที่ทำให้เรารู้สึกเหมือนจมอยู่ในปลักโคลนเมื่อเราพบว่าติดหล่มไปต่อไม่ได้แต่เมื่อเราร้องขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า พระองค์ตอบสนองต่อเราด้วยความรักและดึงเราให้เข้าสู่ความปลอดภัย
พลังประจำวัน#180-มิถุนายน

พลังประจำวันวันที่ 30 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 29 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 28 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 27 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 26 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 25 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 24 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 22 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 21 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 20 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 19 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 18 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 17 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 16 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 15 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 14 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 13 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 12 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 11 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 10 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 9 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 8 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 7 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 6 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 5 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 4 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 3 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 2 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 1 มิถุนายน 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.