ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวันวันที่ 22 มิถุนายน 2019

พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2019

ความเชื่อในทางปฏิบัติ
 
เตรียมจิตใจ
เกิดอะไรขึ้นเมื่อวิธีของพระเจ้าไม่ตรงกับความทะเยอทะยานของมนุษย์?
 

อ่าน 1 พงศ์กษัตริย์ 12:21-33

 

โอ อิสราเอลเอ๋ย จงดูพระเจ้าของท่าน ผู้ทรงนำท่านขึ้นมาจากอียิปต์...ทรงประดิษฐานตัวหนึ่งไว้ที่เบธเอล และอีกตัวหนึ่งก็ทรงตั้งไว้ในเมืองดาน” (1 พงศ์กษัตริย์ 12:28-29)

 
 
สำรวจและใคร่ครวญ

อาณาจักรที่ถูกแบ่งแยกของอิสราเอลมีการติดตามพระเจ้าในระดับที่ต่างกันไป เมื่อกษัตริย์เรโหโบอัมนำกองทัพของท่านสู้กับเยโรโบอัม พระเจ้าเข้ามาแทรกแซงเพื่อหยุดสงคราม นี่ย้ำเตือนเราว่านี่คือการตัดสินใจของพระเจ้าในการฉีกอิสราเอลส่วนมากออกไปจากการครอบครองของเรโหโบอัม เรโหโบอัมไม่ได้ชื่นชอบในแผนการของพระเจ้าแต่เมื่อผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าพูด พวกทหารของเรโหโบอัมก็เชื่อฟัง

            เยโรโบอัมทำหน้าที่รวบรวมอาณาจักรของพระองค์ที่ตั้งใจจะให้กลับไปเป็นของราชวงศ์ของดาวิดลหลังจากนั้น ถึงกระนั้นท่านก็เผชิญกับความท้าทายและปัญหาในด้านการปฏิบัติทางศาสนา การนมัสการตามพระวจนะของพระเจ้า เรียกร้องให้เดินทางในโอกาสพิเศษต่างๆ ไปยังพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็ม แต่เยรูซาเล็มอยู่ในอาณาจักรของเรโหโบอัม

            เยโรโบอัมแก้ปัญหาอย่างไร? ท่านเพิกเฉยต่อพระคำพระเจ้าและหันไปทำตามวิธีของอาโรนซึ่งสร้างวัวทองคำในยุคแรก เยโรโบอัมทำรูปเคารพเป็นวัวทองคำสองตัวมาแทนพระเจ้า ตัวหนึ่งนำไปประดิษฐานไว้ที่แท่นในเมืองดานซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของอิสราเอล และอีกตัวหนึ่งอยู่ในเบธเอลทางตอนใต้ ทั้งสองที่นั้นสะดวกต่อประชาชนของเยโรโบอัมในการนมัสการมากกว่าที่จะต้องเดินทางไปกรุงเยรูซาเล็ม แต่นี่ไม่ใช่ทางแก้ปัญหาของพระเจ้า ดังนั้น คำเชื้อเชิญของพระเจ้าที่จะให้เยโรโบอัมเป็นดาวิดใหม่นั้นก็สลายไป

 

ตอบสนอง

พระเจ้ารักประชากรของพระองค์ แต่ประชากรของพระองค์ไม่ได้รักและติดตามพระองค์เสมอไป แรงกระตุ้นของเยโรโบอัมมีเพื่อปรับรูปพระเจ้าและพระคำของพระองค์ แล้วคุณล่ะ ทำอย่างไรในเรื่องนี้
พลังประจำวัน#180-มิถุนายน

พลังประจำวันวันที่ 30 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 29 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 28 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 27 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 26 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 25 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 24 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 23 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 21 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 20 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 19 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 18 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 17 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 16 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 15 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 14 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 13 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 12 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 11 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 10 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 9 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 8 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 7 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 6 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 5 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 4 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 3 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 2 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 1 มิถุนายน 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.