ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวันวันที่ 20 มิถุนายน 2019

พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2019

การเชื้อเชิญของพระเจ้า
 
 
เตรียมจิตใจ

ซาโลมอนไม่สัตย์ซื่อ ดังนั้นพระเจ้าจึงหันไปหาเยโรโบอัม ผู้ช่วยในการจัดการที่มีความสามารถของซาโลมอน เมื่อคุณอ่าน ให้สังเกตสิ่งต่างๆที่พระเจ้าเสนอให้ท่าน

 

อ่าน 1 พงศ์กษัตริย์ 11:26-43

 

อย่างไรก็ตาม เราจะไม่เอาอาณาจักรทั้งหมดไปจากมือของเขา แต่เราจะให้เขาเป็นผู้ครอบครองตลอดชีวิตของเขา เพราะเห็นแก่ดาวิดผู้รับใช้ของเราผู้ที่เราเลือกไว้ ผู้รักษาบัญญัติและกฎเกณฑ์ของเรา” 1 พงศ์กษัตริย์ 11:34

 
สำรวจและใคร่ครวญ

พระเจ้าได้สัญญากับดาวิดในเรื่องบัลลังก์อันเป็นนิรันดร์ แต่บุตรชายของท่านคือซาโลมอนไม่สัตย์ซื่อ พระเจ้าตอบสนองอย่างไร? พระองค์จะรักษาสัญญาที่มีต่อดาวิดแม้ซาโลมอนทำบาปหรือไม่? หรือพระองค์จะเริ่มต้นใหม่กับผู้นำคนใหม่? นี่คือสิ่งสำคัญ พระเจ้าเผชิญความบาปอย่างไร ในเมื่อบาปนั้นมาจากผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยดำเนินตามทางพระเจ้า?

            พระเจ้ากระทำโดยการส่งผู้เผยพระวจนะของพระองค์คืออาหิยาห์ไปพูดกับเยโรโบอัมแทนเรโหโบอัม บุตรชายของซาโลมอนและเป็นกษัตริย์องค์ใหม่ ลองสังเกตลักษณะหลักของข้อความจากผู้เผยพระวจนะถึงเยโรโบอัม อิสราเอลภายใต้ซาโลมอน ได้หันจากพระเจ้าไปนมัสการพระอื่นๆของชนชาติใกล้เคียงสามชนชาติ ดังนั้นเยโรโบอัมถูกเชิญมาแก้ไขปัญหา เขาจะกลายมาเป็นดาวิดคนใหม่-ผู้ปกครองผู้จะมาฟื้นฟูความสัมพันธ์ของอิสราเอลกับพระเจ้าหรือไม่?เยโรโบอัมเป็นผู้นำและผู้สร้างที่มีความสามารถแล้ว ท่านจะมาสร้างอาณาจักรฝ่ายวิญญาณของพระเจ้าด้วยหรือไม่?

            พระเจ้ายังรักษาสัญญาที่จะให้บัลลังก์ของดาวิดคงอยู่ เรโหโบอัมยังเป็นส่วนหนึ่งของชนชาติเพื่อเชื้อสายจะยังคงอยู่ต่อไป ในข้อ39 เราได้เห็นบางสิ่งที่จะตามมา เพราะเหตุนี้ เราจะให้ความทุกข์ใจแก่เชื้อสายของดาวิด แต่ไม่ใช่ตลอดไป’ 

 

ตอบสนอง

แม้ว่าปัญหาด้านศีลธรรมที่มีไม่สามารถกีดกันสัญญาของพระเจ้าได้ แต่ความบาปมักจะมีผลที่ตามมา แต่พระเจ้าก็มีพระคุณที่ขยายไปในทิศทางใหม่ อธิษฐานเข้าไปในเรื่องต่างๆ ที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ
พลังประจำวัน#180-มิถุนายน

พลังประจำวันวันที่ 30 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 29 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 28 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 27 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 26 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 25 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 24 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 23 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 22 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 21 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 19 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 18 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 17 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 16 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 15 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 14 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 13 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 12 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 11 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 10 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 9 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 8 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 7 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 6 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 5 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 4 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 3 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 2 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 1 มิถุนายน 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.