ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวันวันที่ 10 มิถุนายน 2019

 พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2019

ไม่มีพระเจ้าไม่มีความหวัง

 

เตรียมจิตใจ

ก่อนจะพุ่งไปอ่านพระธรรมวันนี้ สงบจิตใจและความคิดของคุณต่อพระพักตร์พระเจ้า ทูลขอให้พระองค์ตรัสกับคุณในวันนี้

 

อ่าน ปัญญาจารย์ 3:16-22

“ทุกอย่างไปสู่ที่เดียวกัน ทุกอย่างเป็นมาจากผงคลีดิน และทุกอย่างกลับเป็นผงคลีดินอีก”

ปัญญาจารย์ 3:20

 

สำรวจและใคร่ครวญ

พระธรรมตอนนี้กล่าวถึงความจริงที่น่าเศร้าของชีวิตที่ปราศจากพระเจ้า ไม่มีความหวัง ไม่มีหลักประกันใดๆ หลังหลุมศพ (ข้อ 21) ถ้าความตายเป็นจุดจบสำหรับเรา แล้วเราก็ไม่มีอะไรดีกว่าสัตว์ (ข้อ 19) ทั้งหมดที่เหลือสำหรับเราก็คือเพลิดเพลินกับชีวิตในขณะที่เรายังทำได้ (ข้อ 22)

 

น่าเศร้าที่นี่คือปรัชญาชีวิตของคนจำนวนมากรอบตัวเรา ถ้าคุณเชื่อว่าไม่มีพระเจ้า ไม่มีชีวิตหลังความตาย ไม่มีอะไรหลังจากที่นี่และเดี๋ยวนี้ มันก็เข้าท่าที่จะเพียงแต่สนุกสนานกับชีวิตให้เต็มที่ (ข้อ 22) แม้ว่าพระเจ้าจะได้บรรจุนิรันดร์กาลไว้ในจิตใจมนุษย์ (3:11) สังคมของเราก็ปลุกใจให้เราแสวงหาความสนุกสนานในวันนี้ แทนที่จะคิดถึงสิ่งที่จะตามมา ปัญญาจารย์ก็ไม่มีการประกันว่า มีชีวิตหลังความตาย (ข้อ 21) หรือว่าสิ่งที่คุณทำในชีวิตนี้มีผลในนิรันดร์กาล (ข้อ 20) ขอบคุณพระเจ้า ที่ความหวังของเราไม่อยู่ในความเข้าใจของมนุษย์ หรือในงานของเราและความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่ปัญญาจารย์ทุ่มพลังเข้าไปตลอดชีวิต ในทางตรงกันข้าม ความหวังของเราอยู่ในพระเยซูคริสต์ ผู้ตรัสว่า “เราเป็นชีวิตและการเป็นขึ้นจากตาย คนที่วางใจในเราจะมีชีวิตอีกแม้ว่าเขาจะตายไป” (ยอห์น 11:25)

 

ตอบสนอง

อธิษฐานเผื่อเพื่อนและเพื่อนร่วมงานผู้ดำเนินชีวิตด้วยปรัชญาที่ว่างเปล่านี้ อธิษฐานว่าพวกเขาจะไม่พอใจในความคิดที่ว่ามนุษย์ไม่มีอะไรดีกว่าสัตว์ และเพื่อว่าพวกเขาจะพบความหวังในพระเยซูด้วย

 พลังประจำวัน#180-มิถุนายน

พลังประจำวันวันที่ 30 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 29 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 28 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 27 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 26 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 25 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 24 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 23 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 22 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 21 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 20 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 19 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 18 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 17 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 16 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 15 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 14 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 13 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 12 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 11 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 9 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 8 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 7 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 6 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 5 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 4 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 3 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 2 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 1 มิถุนายน 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.