ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวันวันที่ 5 มิถุนายน 2019

พลังประจำวันวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2019

ข้อมูลมากเกินไป

 

เตรียมจิตใจ:

“...แกะย่อมฟังเสียงของท่าน ท่านเรียกชื่อแกะของท่านยอห์น 10:3 ทูลขอพระเจ้าที่จะตรัสกับคุณวันนี้

 

อ่าน ปัญญาจารย์ 1:12-18

เพราะเมื่อมีสติปัญญามากขึ้น ก็มีความทุกข์ระทมมากขึ้น และบุคคลที่เพิ่มความรู้ก็เพิ่มความเศร้าโศกปัญญาจารย์ 1:18  

สำรวจและใคร่ครวญ:

ฉันไม่เคยพยายามที่จะไล่จับลม แต่ดูเหมือนว่าจะเป็นภาพแสดงความไร้ประโยชน์ได้ดี  ไม่ว่าคุณจะวิ่งเร็วหรือเร็วแค่ไหนผลลัพธ์ก็จะล้มเหลวเสมอ เมื่อปัญญาจารย์มองย้อนกลับไปในชีวิตของท่าน ท่านสรุปว่ามันไม่มีความหมายเลย เขาใช้การแสดงออกทั้งสำหรับงานของมนุษย์ (ข้อ 14) และเพื่อแสวงหาความรู้และปัญญา (ข้อ 17)  มีความรู้มากมายที่หาได้ในทุกวันนี้ เราสามารถเข้าถึงข่าวสารข้อมูลในแต่ละเรื่องได้ทันทีเพียงแค่คลิกด้วยเม้าส์หรือแตะที่จอสัมผัส แต่เราจะทำอะไรกับความรู้ทั้งหมดนี้ข่าวโทรทัศน์ 24 ชั่วโมงเป็นตัวอย่างที่ดีที่ให้เห็นถึงความรู้เพิ่มขึ้นยิ่งทำให้ความเศร้าโศกเพิ่มขึ้น (ข้อ 18) เราเห็นการทนทุกข์มากมายที่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลง เป็นการดีที่เราจะศึกษา เรียนรู้และเข้าใจ แต่ก็มีความรู้สึกของการไร้ประโยชน์ เมื่อเราไม่สามารถประยุกต์ใช้สิ่งที่เราได้เรียนรู้

ปัญญาอาจเป็นวิธีที่เราใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เราได้เรียนรู้ ซึ่งอาจเป็นวิชาหนึ่งวิชาใดที่เราได้ทำการศึกษา แต่ก็อาจมาจากหลายๆ บทเรียนจากประสบการณ์ชีวิตของเรา สุภาษิต 9:10 สอนเราว่าความยำเกรงพระเจ้าเป็นที่เริ่มต้นของปัญญา’  เมื่อปัญญาของเรามาจากความสัมพันธ์กับพระเจ้า เราสามารถจะใช้ความรู้ในทางต่างๆ ที่จะนำพรมาสู่เราเองและคนอื่นๆ

 

ตอบสนอง

พระเจ้าทรงสัญญาจะประทานสติปัญญาให้กับคุณ (ยากอบ 1:5) ทูลขอจากพระองค์เดี๋ยวนี้
พลังประจำวัน#180-มิถุนายน

พลังประจำวันวันที่ 30 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 29 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 28 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 27 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 26 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 25 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 24 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 23 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 22 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 21 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 20 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 19 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 18 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 17 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 16 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 15 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 14 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 13 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 12 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 11 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 10 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 9 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 8 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 7 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 6 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 4 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 3 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 2 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 1 มิถุนายน 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.