ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวันวันที่ 3 มิถุนายน 2019

พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2019

หวังใจในพระเจ้า ไม่ใช่ในวัตถุสิ่งของ

 

เตรียมจิตใจ

จงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบน (โคโลสี 3:2) ใช้เวลาคิดคำนึงถึงสวรรค์ ที่ซึ่งวันหนึ่งคุณจะได้อยู่กับพระเยซู และสารพัดสิ่งจะได้รับการทรงสร้างใหม่

 

อ่าน : 1 ทิโมธี  6:17-21  

ส่วนพวกที่มั่งคั่งในชีวิตนี้ จงกำชับพวกเขาไม่ให้เย่อหยิ่ง หรือมุ่งหวังในทรัพย์ที่ไม่ยั่งยืน แต่ให้มุ่งหวังในพระเจ้าผู้ทรงประทานทุกสิ่งแก่เราอย่างบริบูรณ์ เพื่อให้เราได้ชื่นชม” 1 ทิโมธี 6:17

 
สำรวจและใคร่ครวญ:

อีกเพียงแค่อึดใจเดียวไม่กี่สิบปี แล้วเราก็จะได้อยู่กับพระเยซูจนชั่วนิรันดร์ มุมมองเช่นนี้ควรจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราใช่ไหม? แต่เราก็ยังถูกเบี่ยงเบนความสนใจมาที่โลกและความร่ำรวยมั่งคั่งได้อย่างง่ายดาย คริสตจักรเอเฟซัสมีสมาชิกที่มีหลายเศรษฐฐานะ ตั้งแต่พวกทาสและแม่ม่ายที่ยากจน ไปจนถึงเศรษฐีและผู้หญิงที่ดูแลครอบครัวใหญ่ๆ อาจารย์เปาโลได้แยกแยะปัญหาที่คนมั่งคั่งต้องเผชิญ คือความเย่อหยิ่งซึ่งเกิดจากความรู้สึกมั่นคงและประสบความสำเร็จในความร่ำรวย แต่พระเยซูตรัสว่า ไม่มีใครเป็นข้าสองเจ้า บ่าวสองนายได้ ท่านทั้งหลายจะรับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้ (มัทธิว 6:24) ถ้าความหวังใจของเราอยู่ในวัตถุสิ่งของ เราก็ไม่ได้อยู่ในพระเจ้า ถ้าความรู้สึกในตัวตน ความมั่นคง สถานะหรือจุดประสงค์ของเรามาจากสิ่งของที่เรามีอยู่ เราก็กำลังปิดกั้นพระพรจากพระเจ้า และมันจะขัดขวางเราไม่ให้ได้รับประสบการณ์ในชีวิตที่เป็นชีวิตที่แท้จริงนั้น (ข้อ 19)

คุณจะบรรยายทัศนคติต่อความร่ำรวยของคุณอย่างไร? คุณปรารถนาความมั่งคั่งไหม? ไม่เฉพาะคนร่ำรวยเท่านั้นที่ให้เงินทองเป็นรูปเคารพของเขา หรือทรัพย์สมบัติของคุณทำให้คุณรู้สึกว่าคุณสามารถดูถูกคนอื่นได้ไหม? ทางแก้ความรู้สึกนี้คือเราต้องระลึกเสมอว่าทุกสิ่งที่เรามี มาจากพระเจ้าเป็นผู้ประทานให้ (ข้อ 17) เราสามารถชื่นชมมันได้ แต่ถ้าเราอยากเจริญขึ้นตามแบบพระบิดาของเราในสวรรค์ เราก็ต้องเจริญขึ้นในความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปันต่อผู้อื่นด้วย

 

ตอบสนอง:

อ่านข้อ 6 ถึง 10 อีกครั้ง ทำไมอาจารย์เปาโลจึงพอใจอยู่แค่การมีอาหารและเสื้อผ้า? คุณรู้สึกพอใจในสิ่งที่คุณมีอยู่ในขณะนี้หรือไม่?
พลังประจำวัน#180-มิถุนายน

พลังประจำวันวันที่ 30 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 29 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 28 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 27 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 26 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 25 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 24 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 23 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 22 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 21 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 20 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 19 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 18 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 17 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 16 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 15 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 14 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 13 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 12 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 11 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 10 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 9 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 8 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 7 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 6 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 5 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 4 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 2 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 1 มิถุนายน 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.