ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวันวันที่ 1 มิถุนายน 2019

พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2019

ชีวิตนิรันดร์!
 
 
เตรียมจิตใจ:

เป้าหมายทั้งสิ้นของการเป็นสาวกคือ จงรักพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจและสุดกำลังของท่าน (เฉลยธรรมบัญญัติ 6:5)

 

อ่า: 1 ทิโมธี 6:11-16

“แต่ท่านผู้เป็นคนของพระเจ้าจงหลีกหนีจากสิ่งเหล่านี้ และจงใฝ่หาความชอบธรรมทางพระเจ้า ความเชื่อ ความรัก ความทรหดอดทน และความสุภาพอ่อนโยน” 1 ทิโมธี 6:11

 
สำรวจและใคร่ครวญ

ทั้งตอนต้นและตอนท้ายของจดหมายฉบับนี้ อาจารย์เปาโลได้ให้คำกำชับแก่ทิโมธีเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า (ข้อ 13) มิใช่เป็นเพียงแค่งาน หรือบันไดขั้นหนึ่งของการเป็นผู้นำ แต่ในฐานะผู้นำของคริสตจักรเอเฟซัส ท่านต้องสละทุกสิ่งที่ท่านมีเช่นเดียวกับนักกีฬาโอลิมปิก และชีวิตของท่านได้รับคำสั่งให้ทำตามเป้าหมายนี้คือ การนำคริสตจักรให้ห่างจากคำสอนเท็จ และนำคริสตจักรไปสู่เสรีภาพแห่งพระกิตติคุณ (ข้อ 11,12) ทำไมเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นต้องเน้น ก็เพราะว่าพระเยซูคริสต์กำลังจะเสด็จกลับมา (ข้อ 14) เพื่อพิพากษาคนเป็นและคนตาย (2 ทิโมธี 4:1) และเพราะความอ่อนแอของเรา ทิโมธีจึงจำเป็นต้องจริงจังในการเลือกหลีกหนีจากความบาป (ข้อ 11)

 

ทิโมธีจะรักษาความมุ่งมั่นนี้ได้อย่างไร? ก็ด้วยพลังแห่งความรู้ว่า วันหนึ่งท่านจะได้พบกับพระองค์ผู้สมควรแก่การสรรเสริญหน้าต่อหน้า (ข้อ15,16) ดังนั้น จงดำเนินชีวิตในความสว่าง และในความรู้ว่าชีวิตนิรันดร์เป็นของท่านแล้ว  จงยึดชีวิตนิรันดร์ไว้ให้มั่น เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงเรียกคุณมาเพื่อสิ่งนี้ คุณจึงมิได้มันมาเพราะความสำเร็จของคุณเอง และไม่สามารถสูญเสียมันไปเพราะความล้มเหลวของคุณด้วย (ข้อ 12; ดู ยอห์น 11:16)

 
ตอบสนอง:

แล้วคุณล่ะ? เป้าหมายในชีวิตคุณคือการถวายพระเกียรติแก่พระเยซูหรือเปล่า? มีความบาปอะไรที่คุณต้องหลีกหนี? คุณจำเป็นต้องระลึกว่าคุณได้รับชีวิตนิรันดร์แล้วโดยผลสำเร็จของพระเยซูที่กางเขนแล้วหรือไม่?
พลังประจำวัน#180-มิถุนายน

พลังประจำวันวันที่ 30 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 29 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 28 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 27 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 26 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 25 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 24 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 23 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 22 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 21 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 20 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 19 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 18 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 17 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 16 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 15 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 14 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 13 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 12 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 11 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 10 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 9 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 8 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 7 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 6 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 5 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 4 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 3 มิถุนายน 2019
พลังประจำวันวันที่ 2 มิถุนายน 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.