ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวัน 30 พฤษภาคม 2019

พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2019(Ascension Day)

วันเสด็จขึ้นสู่สวรรค์

เตรียมจิตใจ:

วันนี้เป็นวันพฤหัสบดี 40 วันหลังวันอีสเตอร์ (Easter) เป็นวันระลึกพระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์สาวกเห็นกับตาและทูตสวรรค์บอกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาอีกในลักษณะเดียวกันใคร่ครวญดูว่าคุณพร้อมหรือไม่ถ้าพระองค์เสด็จกลับมาในเร็ววันนี้?

 

อ่านกิจการ 1:1-11

ชาวกาลิลีเอ๋ยทำไมพวกท่านถึงยืนจ้องมองฟ้าสวรรค์? พระเยซูองค์นี้ที่ทรงรับไปจากท่านทั้งหลายขึ้นไปยังสวรรค์นั้นจะเสด็จมาอีกในลักษณะเดียวกับที่ท่านทั้งหลายได้เห็นพระองค์เสด็จไปยังสวรรค์นั้นกิจการ 1:11

สำรวจและใคร่ครวญ:

นายแพทย์ลูกาซึ่งเป็นเขียนพระธรรมลูกาและกิจการได้เลือกที่จะเริ่มต้นพระธรรมกิจการด้วยเรื่องทรงรับพระเยซูขึ้นสู่สวรรค์ก่อนอื่นเขาระลึกถึงพระเยซูทรงทนทุกข์และถูกตรึงตายบนกางเขนและทรงเป็นขึ้นมาในวันที่สามทรงปรากฎตัวหลายครั้งต่อสาวกเพื่อยืนยันการเป็นขึ้นมาจริงๆพระองค์ใช้เวลา 40 วันไม่หยุดที่จะตรัสสอนเกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้ายกระดับความรู้ความเข้าใจในอาณาจักรแห่งจิตวิญญาณเพิ่มพูนความหวังของพวกเขาเพื่อเมื่อพระองค์เสด็จสู่สวรรค์แล้วและทรงกำชับพวกเขาอย่าออกไปจากกรุงเยรูซาเล็มแต่ให้รอคอยรับประสบการณ์บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามพระสัญญาของพระบิดา

       แต่พวกสาวกยังห่วงกังวลเรื่องการฟื้นฟูอิสราเอลวิธีที่พระเยซูทรงฟื้นฟูไม่เหมือนที่พวกเขาคาดหวังที่เป็นการฟื้นฟูทางการเมืองแต่สิ่งที่จำเป็นสำหรับพวกเขาคือรอคอยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระเจ้าทรงประทานให้มาเพื่อพวกเขาจะมีพลังไปเป็นพยานจากที่ที่เขาอยู่ไปจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลกและที่ที่พวกเขารวมตัวกันอยู่นั้นการรับพระเยซูขึ้นสู่สวรรค์ไปในหมู่เมฆก็เกิดขึ้นบรรดาสาวกต่างยืนจ้องมองฟ้ามีทูตสวรรค์กล่าวว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาอีกในลักษณะเดียวกับที่พระองค์เสด็จขึ้นไป!

       “พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เป็นส่วนสำคัญในแผนการช่วยให้รอดของพระเจ้าแสดงว่าพระเยซูได้ทำให้แผนการทรงไถ่ในโลกนี้สำเร็จแล้วพระวาทะทรงเกิดเป็นมนุษย์” (ยอห์น 1:14) แล้วพระองค์ก็ทรงถูกรับไปอยู่กับพระบิดาและในพระคัมภีร์ก็กล่าวถึงการเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์” (ข้อ 8) มารับบทบาทต่อในแผนการของพระเจ้าเพื่อทำงานดลใจคนต่อไป 

       การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ (ข้อ 11) นับเป็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งที่พวกสาวกเห็นกับตาแม้ว่าจะไม่อยากให้จากไปแต่ก็มีความหวังรอคอยการเสด็จกลับมาอีก! พวกเราก็ควรจะมีความหวังเช่นเดียวกันมีพลังและรอคอยการเสด็จกลับมาด้วยพระสิริและรับพวกเราทุกคนไปสวรรค์!

 
ตอบสนอง:

ใคร่ครวญดูว่าการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูมีความหมายต่อชีวิตของคุณอย่างไร? คุณมีความหวังและความตั้งใจอะไรบ้าง? คุณพร้อมหรือไม่เมื่อพระองค์เสด็จกลับมาอีกในวันนี้?
พลังประจำวัน#180-พฤษภาคม

อ่านพลังประจำวัน 31 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 29 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 28 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 27 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 26 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 25 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 24 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 23 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 22 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 21 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 20 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 19 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 18 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 17 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 16 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 15 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 14 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 13 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 12 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 11 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 10 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 9 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 8 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 7 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 6 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 5 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 4 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 3 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน-2 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน-1 พฤษภาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.