ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวัน 29 พฤษภาคม 2019

พลังประจำวันวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2019

เสาหลัก

 

เตรียมจิตใจ:

อธิษฐานทูลขอพระเจ้าให้ตรัสกับคุณผ่านพระวจนะของพระองค์
 

อ่าน : 1 ทิโมธี 5:17 – 6:2

“ข้าพเจ้ากำชับท่านเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าและพระเยซูคริสต์ และต่อหน้าบรรดาทูตสวรรค์ที่ทรงเลือกไว้ว่า จงรักษาระเบียบเหล่านี้ไว้โดยไม่ต้องเห็นแก่หน้าใคร และไม่ควรทำสิ่งใดๆ ด้วยใจลำเอียง”  1 ทิโมธี 5:21

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

ผู้นำในคริสตจักรอาจเป็นตำแหน่งที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนฐานะอย่างอื่น  มีงานอื่นๆเพียงไม่กี่อย่างที่ความสามารถของคุณรวมถึงคุณลักษณะ ความสัตย์ซื่อ และครอบครัวของคุณเองด้วยจะถูกตรวจสอบอย่างพิถีพิถัน เราทั้งหลายควรอธิษฐานเพื่อผู้นำในคริสตจักรของเรา และควรมีทัศนคติในทางเกื้อกูลและให้การหนุนใจเขาเหล่านั้นด้วย (5:17 -19) ผู้นำในคริสตจักรของคุณมีความรู้สึกว่าคุณให้การสนับสนุนพวกเขาไหม ทำไมเรื่องนี้จึงมีความสำคัญ ก็เพราะผู้นำหรือผู้ปกครองเป็นผู้ที่ทำหน้าที่เป็นเสาหลักและรากฐานแห่งความจริงที่จะนำคริสตจักรไปในทางที่ถูกต้อง ( 3:15, 5:17 ) และเพราะความผิดพลาดของผู้นำจะส่งผลมาถึงทั้งคริสตจักรด้วย

 

ในคริสตจักรเอเฟซัส ผู้ปกครองจะต้องได้รับการคัดเลือก เป็นที่แน่นอนว่าผู้ปกครองบางคนได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับคำสอนเท็จ (1:3-7; 5:20) แต่บางคนแค่ถูกกล่าวหา ( 5:19 ) ดังนั้นจะต้องใช้การจัดการอย่างระมัดระวังและไม่ลำเอียง (5:20, 21) ผมรู้จักผู้รับใช้ในนิกายหนึ่งซึ่งสอนผิดตลอดมาว่าพระเยซูไม่ได้เป็นพระเจ้า หรือตายเพื่อไถ่บาป ซึ่งคณะนิกายของเขาควรจะเข้ามาจัดการเรื่องนี้ให้เด็ดขาด ผู้ปกครองในคริสตจักรที่เอเฟซัสบางคนก็สมควรถูกเปลี่ยนเช่นกัน (4:14; กิจการ 13:3 การวางมือจะทำในพิธีแต่งตั้งผู้ปกครองคนใหม่ ) อาจารย์เปาโลเตือนด้วยว่า อย่ารีบวางมือแต่งตั้งใคร ถ้าท่านแต่งตั้งใครบางคนที่ท่านรู้ว่าไม่สมควรกับตำแหน่งผู้ปกครอง ท่านก็มีส่วนร่วมในบาปของเขาด้วย ( 5:22 ) ดังนั้น จงระมัดระวังในการคัดเลือก เพราะบาปของบางคนอาจไม่ปรากฏชัด ( ข้อ 24 ) การดีของบางคนก็เช่นกัน แต่จะถูกปิดบังไว้ตลอดไม่ได้  ( 5:25; และอย่าลืม 3:1-13)

 

ตอบสนอง:

ผู้ปกครองที่มีคุณภาพเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับคริสตจักรที่จะเป็นเสาหลักและรากฐานแห่งความจริง อธิษฐานเพื่อผู้ปกครองหรือผู้นำในคริสตจักรของคุณอีกครั้ง เดี๋ยวนี้
พลังประจำวัน#180-พฤษภาคม

อ่านพลังประจำวัน 31 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 30 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 28 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 27 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 26 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 25 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 24 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 23 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 22 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 21 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 20 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 19 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 18 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 17 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 16 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 15 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 14 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 13 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 12 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 11 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 10 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 9 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 8 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 7 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 6 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 5 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 4 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 3 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน-2 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน-1 พฤษภาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.