ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวัน 27 พฤษภาคม 2019

พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2019

ความพากเพียรฝ่ายวิญญาณ

 

เตรียมจิตใจ:

แรงผลักดันในชีวิตของคุณคืออะไร อะไรเป็นแรงกระตุ้น และจุดมุ่งเน้นของคุณ

 

อ่าน : 1 ทิโมธี 4:6-16

“จงเอาใจใส่ทั้งตัวท่านและคำสอนของท่าน จงประพฤติสิ่งเหล่านี้อยู่เสมอ เพราะเมื่อทำอย่างนี้แล้ว ท่านจะสามารถช่วยทั้งตัวท่านและทุกคนที่ฟังท่านให้รอดได้” 1 ทิโมธี 4:16

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

เย็นวันหนึ่ง ขณะทีผมกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้แถวหน้าในโบสถ์ ผมก็เริ่มเกิดความเข้าใจในที่สุด ขณะที่เรากำลังถูกเตือนให้ระลึกถึงพระมหาบัญชาและการทรงเรียกของพระเยซูให้ออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวก ในที่สุดผมก็เข้าใจแล้วว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจริงๆในโลกนี้ คือ พระเจ้ากำลังทรงจัดเตรียมชนชาติหนึ่งเพื่อพระองค์และเพื่อพระสิริของพระองค์ ผมเคยมีความคิดหลายอย่างจนกระทั่งคืนวันอาทิตย์หนึ่งก่อนจะถึงอาทิตย์ที่ผมจะไปทำพันธกิจกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ผมกำลังสอนพระธรรม 1 ทิโมธี ซึ่งสอนเกี่ยวกับการมีชีวิตตามแบบอย่างของพระเจ้า อาจารย์เปาโลกล่าวในที่นี้ว่า  จงฝึกตนในทางพระเจ้าด้วยความทุ่มเท (ข้อ 7ข, 8, 10,15) แต่ว่าทำไมต้องทำเช่นนั้น ก็เพราะว่ามนุษย์ต้องการความรอด (ข้อ 10, 16) นั่นคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจริงในโลกนี้ และการช่วยคนให้รอดเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าสิ่งอื่นใดทั้งหมด

 

พระเจ้าทรงเรียกทิโมธี เช่นเดียวกับที่ทรงเรียกเราทั้งหลายตามบทบาทตามของประทานต่างๆ ของแต่ละคน ทรงเรียกเราทั้งหลายให้ทำพันธกิจนี้ (อ่านมัทธิว 28:18-20) ดังนั้น เราต้องจัดความสำคัญให้กับการเติบโตในทางของพระเจ้า (ข้อ 8) อย่าหลงทางไปกับการซุบซิบนินทาและอุบายต่างๆ (ข้อ 7) จงให้พระคัมภีร์เป็นศูนย์กลาง (ข้อ 13) และอย่าละเลยของประทานที่มีอยู่ในตัวท่าน (ข้อ 14) จงทำงานด้วยความมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียร และทุ่มเทอย่างสุดกำลัง เพราะนี่เป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆ

 

ตอบสนอง:

อาจารย์เปาโลบอกทิโมธีว่า คริสตจักรควรเห็นความก้าวหน้าของท่านในทางพระเจ้า แต่การที่คริสตจักรจะมองเห็นความก้าวหน้าของท่าน เขาจำเป็นต้องรู้ก่อนว่าท่านกำลังอยู่จุดไหน ท่านไม่สามารถแกล้งทำเป็นว่าสำเร็จแล้ว  มีพีน้องคริสเตียนในคริสตจักรที่รู้จักท่านจริงๆ และกำลังช่วยส่งเสริมท่านให้เติบโตในทางของพระเจ้าไหม
พลังประจำวัน#180-พฤษภาคม

อ่านพลังประจำวัน 31 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 30 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 29 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 28 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 26 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 25 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 24 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 23 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 22 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 21 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 20 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 19 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 18 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 17 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 16 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 15 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 14 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 13 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 12 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 11 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 10 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 9 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 8 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 7 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 6 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 5 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 4 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 3 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน-2 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน-1 พฤษภาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.