ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวัน 26 พฤษภาคม 2019

พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2019

 

สติปัญญาสำหรับคนกังวล

 

เตรียมจิตใจ

นำความวิตกกังวลและความเจ็บปวดที่คุณเผชิญมาวางไว้จำเพาะพระพักตร์พระเจ้าทูลขอพระองค์ให้ตรัสพระปัญญามาถึงชีวิตคุณผ่านบทสดุดีวันนี้

 

อ่านสดุดี 37

 

จงปีติยินดีในพระยาห์เวห์และพระองค์จะประทานตามใจปรารถนาของท่านสดุดี 37:4

 

สำรวจและใคร่ครวญ

อย่ากังวลผู้เขียนสดุดีพูดไว้ (ข้อ1) พระเยซูตรัสไว้ (มัทธิว6:25) เปาโลกล่าวไว้ (ฟีลิปปี 4:6) แพทย์เองก็พูดแม้แต่เพลงที่บ็อบบี้แมคเฟอร์รินร้องไม่ต้องร้อนใจแต่ให้สบายใจ” ความฉุนเฉียว” (ข้อ 1,7,8) – หมายถึงความร้อนรุ่มหรือถูกไฟลน” – เป็นการเชื่อมโยงที่อันตรายระหว่างความกระวนกระวายหงุดหงิดและโกรธเคืองเราอาจฉุนเฉียวต่อปฏิปักษ์ของเราความมั่งคั่งของผู้อื่นหรือทั้งสองอย่างแต่ความวิตกกังวลไม่เพียงแต่ไร้อำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของเราเท่านั้นแต่มีอำนาจที่จะกัดเซาะกายใจความคิดอารมณ์และสวัสดิภาพฝ่ายวิญญาณได้ 

 

ผู้เขียนสดุดีนำเสนอบางสิ่งที่เป็นรูปธรรมมากกว่าพูดว่าไม่ต้องร้อนใจแต่ให้สบายใจยาถอนพิษสำหรับความกังวลใจคือความเชื่อความเชื่อที่มองไกลไปกว่าสถานการณ์ ในปัจจุบันและความพอใจชั่วครู่ น้อมรับในมุมมองของนิรันดร์กาลที่เป็นมรดกที่ไม่มีวันเสื่อมสลาย(ข้อ 2,11,18,22,27,29,34) ความเชื่อที่เงยหน้าขึ้นด้วยใจร้อนรนที่ไว้วางใจและปิติยินดีในพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อ (ข้อ3-7, 34) ความเชื่อที่มองไกลเกินกว่าความมั่งคั่งของคนชั่วร้ายและมุ่งมั่นดำเนินไปอย่างซื่อสัตย์และเกิดผลเพื่อพระเจ้า (ข้อ 3,8,27,30,31)

 

ขณะที่ยอมรับความตื่นตะลึงในความรุ่งเรืองที่คนชั่วร้ายมี(ข้อ 12,14,21,32) ผู้เขียนสดุดีนำมาจัดเรียงใหม่ให้เหมาะสมเตือนเราอยู่ตลอดเวลาถึงมุมมองของพระเจ้าและข้อตัดสินของพระองค์ (ข้อ 13,17,20,28,34,38)

 

ตอบสนอง

พระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อเมื่อความชั่วร้ายมาถึงและความวิตกกังวลท่วมท้นโปรดรักษาข้าพระองค์ให้วางใจในพระองค์

 พลังประจำวัน#180-พฤษภาคม

อ่านพลังประจำวัน 31 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 30 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 29 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 28 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 27 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 25 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 24 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 23 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 22 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 21 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 20 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 19 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 18 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 17 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 16 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 15 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 14 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 13 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 12 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 11 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 10 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 9 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 8 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 7 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 6 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 5 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 4 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 3 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน-2 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน-1 พฤษภาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.