ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวัน 25 พฤษภาคม 2019

พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2019

ชีวิตในทางของพระเจ้า

 

เตรียมจิตใจ:

เมื่อคุณมาเข้าเฝ้าพระเจ้า ให้ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระพรมากมายในชีวิตของคุณเท่าที่คุณจะนึกได้

 

อ่าน : 1 ทิโมธี 3:14 - 4:5

“เราต้องยอมรับว่าความล้ำลึกแห่งความเชื่อของเรานั้นยิ่งใหญ่มาก คือว่า พระองค์ทรงปรากฏเป็นมนุษย์ ทรงได้รับการพิสูจน์ว่าชอบธรรมโดยพระวิญญาณ ทรงปรากฏต่อเหล่าทูตสวรรค์” 1 ทิโมธี 3:16

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

ชีวิตของคุณจะเติบโตในทางของพระเจ้าได้อย่างไร ครูสอนเทียมเท็จในเมืองเอเฟซัสมีความคิดที่ชัดเจนว่าจะต้องทำอย่างไร เช่น มีการตั้งกฎว่าห้ามแต่งงาน ห้ามรับประทานอาหารบางชนิด (4:3) กฎเหล่านี้อาจเกิดขึ้นมาจากความคิดเห็นเกี่ยวกับการเป็นขึ้นมาจากความตายของผู้เชื่อ (อ่าน 1โครินธ์ 15:20-23) ว่าได้ผ่านไปแล้ว (2 ทิโมธี 2:18)  ตรรกะเป็นอย่างนี้คือ ถ้ายุคสุดท้ายได้มาถึงแล้ว และพระพรทุกอย่างของพระเจ้าได้มาถึงเราแล้ว  การสมรสจึงไม่มีอีกต่อไป  (มัทธิว 22:30) และเราควรกลับไปกิน (ผลไม้) เหมือนอย่างในสวนเอเดนอีก กลุ่มคนที่เชื่อว่าพระพรของพระเจ้าเป็นของเราทั้งหมดแล้วเหล่านี้ มักจะมีการประพฤติที่ขาดๆ เกินๆ แต่ไม่สามารถนำไปถึงชีวิตในทางของพระเจ้าอย่างแท้จริงได้

 

แล้วชีวิตของเราจะเติบโตในทางของพระเจ้าได้อย่างไร โดยการมองที่พระเยซูด้วยการยอมรับ (3:16)  ว่าองค์พระบุตรนิรันดรของพระเจ้าได้ทรงปรากฏเป็นมนุษย์เช่นเราทั้งหลาย และได้ทรงประทานชีวิตของพระองค์เองให้เป็นค่าไถ่แก่เรา (2:6) ทรงเอาชนะความมรณาเพื่อเราทั้งหลาย และวันหนึ่ง ทุกเข่าจะกราบลงและทุกลิ้นจะยอมรับว่าพระเยซูคริสต์คือพระเจ้า นี่คือวิธีที่มนุษย์จะถูกสร้างให้มีชีวิตในทางของพระเจ้า มิใช่ด้วยกฏหรือพิธีทางศาสนา แต่ด้วยการสำนึกด้วยความยินดีว่า ในประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริง พระเจ้าได้ทรงประทานพระองค์เองเพื่อเราทั้งหลายและทรงเรียกให้เราทั้งหลายเข้ามารู้จักกับพระองค์เองเป็นการส่วนตัว คริสตจักรจะต้องเป็นเสาหลักและรากฐานแห่งความจริงนี้ (3:15) และถ้ามนุษย์ละทิ้งความจริงข้อนี้ไป ก็จะเป็นเรื่องที่เลวร้ายมาก (4:1,2)

 

ตอบสนอง:

มีแนวโน้มว่าคริสตจักรในประเทศตะวันตกบางส่วนจะยอมทนกับคำสอนเท็จอย่างสงบเสี่ยม อาจารย์เปาโลจะแนะนำผู้นำในคริสตจักรของคุณให้ตอบสนองอย่างไร และคุณควรมีการตอบสนองอย่างไร?
พลังประจำวัน#180-พฤษภาคม

อ่านพลังประจำวัน 31 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 30 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 29 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 28 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 27 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 26 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 24 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 23 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 22 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 21 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 20 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 19 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 18 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 17 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 16 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 15 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 14 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 13 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 12 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 11 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 10 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 9 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 8 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 7 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 6 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 5 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 4 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 3 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน-2 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน-1 พฤษภาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.