ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวัน 23 พฤษภาคม 2019

พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2019

ความสัตย์ซื่อ

 

เตรียมจิตใจ:

ตัวตนที่แท้จริงของมนุษย์จะปรากฏต่อเมื่อเขาคุกเข่าลงต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้า ไม่มีอะไรมากกว่านั้น อะไรคือความแตกต่างระหว่างตัวตนที่แท้จริงของคุณ กับสิ่งที่ผู้อื่นมองเห็น

 

อ่าน :  1 ทิโมธี 3:1-7

ผู้ปกครองดูแลนั้น จะต้องเป็นคนที่ไม่มีที่ติ เป็นสามีของหญิงคนเดียว รู้จักประมาณตน มีสติสัมปชัญญะ เป็นคนน่านับถือ มีอัธยาศัยต้อนรับแขก เหมาะที่จะเป็นอาจารย์ ไม่ดื่มสุรามึนเมา ไม่ชอบความรุนแรง แต่ผ่อนหนักผ่อนเบา ไม่ชอบการวิวาท ไม่เป็นคนเห็นแก่เงิน” 1 ทิโมธี 3:2-3

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

คริสตจักรอาจมีแนวโน้มที่จะมอบหมายตำแหน่งและความรับผิดชอบของผู้ปกครอง ให้กับคนที่แสดงความสามารถบางอย่าง คนที่แสดงความมุ่งมั่นและความปรารถนาจะทำงาน ถ้าเขามีความกระตือรือร้น ก็มอบงานให้เขาเลยสิ แต่สิ่งที่เรามักจะมองข้ามไปบ่อยๆ คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลเน้นกับทิโมธีที่นี่คือ คุณลักษณะของคน  อาจารย์เปาโลมิได้สนใจดูที่ความสามารถของผู้ปกครอง แต่ดูที่คุณลักษณะที่เขาควรเป็น ในคริสตจักรเอเฟซัสที่ซึ่งมีผู้ปกครองบางคนชอบออกนอกลู่นอกทางด้วยความเชื่อส่วนตัวและคำสอนของตนเอง เรื่องนี้จึงมีความสำคัญเป็นทวีคูณโดยไม่ต้องสงสัย เพื่อที่จะให้คริสตจักรได้รับการดูแลที่เหมาะสม (ข้อ 5) และเพื่อเป็นพยานของข่าวประเสริฐแก่ชาวโลก (ข้อ 7, 3:15การมีผู้นำที่เชื่อมั่นในหลักธรรมที่ถูกต้อง (6:3) และเป็นผู้ที่เติบโตในพระเจ้า (ข้อ 6) จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ มิฉะนั้น คริสตจักรอาจจะเสี่ยงต่อคำสอนผิด (1:3) หรืออาจเจ็บช้ำกับความผิดหวัง (3:5) หรือล้มเหลวในการช่วยผู้หลงหาย (3:7)

 

ในคริสตจักรเล็กๆ นี่อาจเป็นภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก ในขณะที่มีงานจำเป็นหลายอย่างต้องทำ เราควรจัดการอย่างไรในภาวะเช่นนั้น บางทีเราอาจจะต้องกลับมาพิจารณาดูที่ตัวเองก่อนว่า ความเชื่อมั่นของเราถูกต้องตามหลักพระคัมภีร์หรือไม่  เรามีสัมพันธภาพที่แนบสนิทและเติบโตกับพระเจ้าไหม เรามีคุณลักษณะที่น่าเคารพนับถือหรือไม่ (ข้อ 4) และเรากำลังเสริมสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นภายในคริสตจักรที่จะหนุนใจทุกคนให้ไปในทางเดียวกันไหม

 

ตอบสนอง:

อธิษฐานเผื่อผู้นำในคริสตจักรของคุณในขณะนี้
พลังประจำวัน#180-พฤษภาคม

อ่านพลังประจำวัน 31 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 30 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 29 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 28 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 27 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 26 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 25 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 24 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 22 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 21 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 20 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 19 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 18 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 17 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 16 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 15 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 14 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 13 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 12 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 11 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 10 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 9 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 8 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 7 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 6 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 5 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 4 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 3 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน-2 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน-1 พฤษภาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.