ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวัน 22 พฤษภาคม 2019

พลังประจำวันวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2019

ปัญหาใหญ่ที่ไม่มีใครอยากพูดถึง

 

เตรียมจิตใจ:

พระคริสต์ทรงสถิตในท่านทั้งหลาย จงพักสงบในพระองค์

 

อ่าน : 1 ทิโมธี 2:1-15

“เพราะว่าพระเจ้ามีองค์เดียว และคนกลางก็มีแต่เพียงผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพมนุษย์” 1 ทิโมธี 2:5

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

มีปัญหาใหญ่ที่ไม่มีใครอยากพูดถึง เหมือนสำนวนที่ว่ามีช้างอยู่ในห้อง แต่ทุกคนทำเป็นมองไม่เห็น เช่น ผู้หญิงสามารถได้รับความรอดไปถึงสวรรค์โดยการมีบุตรหรือ (ข้อ 15) ผู้หญิงควรนั่งอยู่เงียบๆ ไม่ควรสั่งสอนหรือควบคุมผู้ชายหรือ (ข้อ 11,12) หรือคริสเตียนสตรีไม่ควรถักผมหรือ (ข้อ 9)?

 

เมืองเอเฟซัสในสมัยโบราณแตกต่างจากเมืองส่วนใหญ่ในประเทศตะวันตกในขณะนี้มาก และสิ่งที่ไม่เหมาะสมในสมัยนั้นก็อาจไม่เหมือนกับในสมัยปัจจุบันแล้วเช่นกัน เราจำเป็นต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนถึงสิ่งที่อาจารย์เปาโลนำมาปฏิบัติกับผู้ชายและผู้หญิงในคริสตจักรในยุคนั้น ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และอยู่บนบรรทัดฐานของวัฒนธรรมในสมัยนั้นด้วย และเราสามารถมั่นใจได้ว่า การที่ผู้หญิงได้รับความรอดในการมีบุตรในข้อ 15 ไม่ใช่ทางลับของความรอดโดยพระคุณล้วนๆ แน่นอน ซึ่งอาจต้องใช้เวลาพอสมควรในการศึกษาหัวข้อเหล่านี้

 

อย่างไรก็ตาม อาจารย์เปาโลก็ได้เน้นหนักในพระประสงค์ของพระเจ้า (ข้อ 4,5) และบทบาทการเป็นอัครทูตของท่าน (ข้อ 7) สำหรับอาจารย์เปาโลแล้ว เรื่องที่สำคัญที่สุดในโลกนี้คือ มนุษย์ทุกคนจะรอดได้ ผ่านการได้รู้ว่าพระเยซูคริสต์คือคนกลางผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ นอกเหนือจากปัญหานี้แล้ว อาจมีประโยชน์ที่เราจะพิจารณาถึงเรื่องว่า เรามีใจสำหรับพันธกิจนี้ด้วยหรือไม่ และเราแสวงหาการเสริมสร้างชีวิตของเราและสังคมที่เราอยู่ให้บริสุทธิ์ในทางของพระเจ้าหรือไม่ (ข้อ 1,2) เราเป็นห่วงเกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอกของเรามากกว่าการกระทำความดีหรือเปล่า (ข้อ 10) เราเลือกที่จะสำแดงความรักและความบริสุทธิ์ต่อผู้อื่น มากกว่าการคิดถึงแต่สิทธิของเราหรือไม่ (ข้อ 15ข)

 

ตอบสนอง:

ข้าแต่พระเยซูเจ้า โปรดให้ลูกมีจิตใจแบบอาจารย์เปาโลในการทำพันธกิจของพระองค์

 พลังประจำวัน#180-พฤษภาคม

อ่านพลังประจำวัน 31 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 30 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 29 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 28 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 27 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 26 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 25 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 24 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 23 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 21 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 20 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 19 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 18 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 17 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 16 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 15 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 14 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 13 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 12 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 11 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 10 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 9 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 8 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 7 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 6 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 5 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 4 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 3 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน-2 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน-1 พฤษภาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.