ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวัน 21 พฤษภาคม 2019

พลังประจำวันวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2019

ต่อสู้อย่างไรให้ได้ดี

 

เตรียมจิตใจ:

เริ่มต้นภาวนาจากพระธรรมสดุดีบทที่ 51: เพราะพระองค์ไม่ทรงประสงค์เครื่องสัตวบูชา ถึงข้าพระองค์จะถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัว พระองค์ก็มิได้พอพระทัย เครื่องบูชาที่พระเจ้าทรงปรารถนาคือจิตใจที่แตกสลาย ใจที่แตกสลายและสำนึกผิดนั้น พระองค์จะไม่ทรงดูถูก (ข้อ 16,17)

 

อ่าน : 1 ทิโมธี 1:12-20

“แต่พระคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานั้นมีเหลือล้นสำหรับข้าพเจ้า รวมทั้งความเชื่อและความรักซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์” 1 ทิโมธี 1:14

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

คุณจะรู้สึกอย่างไร หากถูกมอบหมายให้ยืนหยัดต่อสู้กับครูสอนเทียมเท็จซึ่งมีตำแหน่งมีอิทธิพลและมีผู้ติดตามภายในคริสตจักร? บางทีคุณอาจรู้สึกหงุดหงิดเล็กน้อย หรืออาจมีความรู้สึกแรงกล้าที่อยากออกไปต่อสู้ร่วมกับคริสตจักรบนท้องถนน? แล้วคุณจะเตรียมพร้อมอย่างไรสำหรับการต่อสู้ให้ดีที่สุด (ข้อ 18)?  นี่คือคำพูดให้กำลังใจของอาจารย์เปาโลที่ให้แก่ทิโมธี น่าประหลาดใจที่อาจารย์เปาโลไม่ได้บอกให้ทิโมธีเตรียมหาข้อโต้แย้งไว้ให้ดี หรือให้หาคนอื่นมาช่วยสนับสนุน แต่กลับบอกให้ระลึกถึงพระเมตตาอันเหลือล้นของพระเจ้าที่มีต่อคนบาป!

 

อาจารย์เปาโลได้ยกตัวเองเป็นแบบอย่างแก่ทิโมธีและเราทั้งหลาย (ข้อ 16) ซึ่งมิใช่แบบอย่างของความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือความแข็งแรง แต่เป็นแบบอย่างของความถ่อมใจโดยการพึ่งพาพระเจ้าจนถึงที่สุด เพราะว่าไม่มีอะไรดีในตัวข้าพเจ้าเลย (ข้อ 15) แต่เพราะเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงได้รับพระเมตตา เพื่อว่าพระเยซูคริสต์จะได้ทรงสำแดงความอดทนอย่างยิ่งต่อข้าพเจ้าซึ่งเป็นตัวเอ้นั้น เพื่อเป็นแบบอย่างแก่คนทั้งหลาย ที่เชื่อในพระองค์แล้วได้รับชีวิตนิรันดร์ (ข้อ 16) ดังนั้น อาจารย์เปาโลจึงกำชับทิโมธีให้ต่อสู้กับคำสอนผิด (ข้อ 3,18) ด้วยความถ่อมใจและด้วยใจที่สำนึกในพระเมตตาของพระเจ้าที่มีต่อท่าน (ข้อ 17) และมิใช่ทำเพื่อหวังเอาชนะข้อโต้แย้ง แต่เพื่อนำเขาเหล่านั้นให้กลับใจมาถึงชีวิตนิรันดร์ (ข้อ 16; และ 2 ทิโมธี 2:25,26)

 

ตอบสนอง:

คุณมีท่าทีอย่างไร เปรียบเทียบกับอาจารย์เปาโล เมื่อคุณไม่เห็นด้วยกับคริสเตียนคนอื่น? ใช้เวลาอธิษฐานเพื่อคนที่คุณมีความคิดเห็นขัดแย้งด้วย
พลังประจำวัน#180-พฤษภาคม

อ่านพลังประจำวัน 31 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 30 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 29 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 28 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 27 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 26 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 25 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 24 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 23 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 22 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 20 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 19 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 18 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 17 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 16 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 15 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 14 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 13 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 12 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 11 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 10 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 9 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 8 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 7 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 6 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 5 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 4 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 3 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน-2 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน-1 พฤษภาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.