ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวัน 20 พฤษภาคม 2019

พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2019

บทนำสู่พระธรรม 1 ทิโมธี

ความเข้มแข็งและความรัก

 

คริสตจักรในประเทศตะวันตกส่วนใหญ่ในขณะนี้ กำลังประสบกับการต่อสู้ดิ้นรนอย่างแท้จริง ประเทศที่เคยเป็นคริสเตียนในสมัยก่อนปัจจุบันไม่ได้เป็นแล้ว วัฒนธรรมเมื่อ 20 ปีก่อน ที่มองคริสเตียนว่าเป็นพวกที่กระทำความดี ปัจจุบันกลับมองว่า คริสเตียนคือภัยต่อสังคมชาวโลก คริสเตียนจำนวนมากในคริสตจักรรู้สึกถึงความกดดันที่ต้องนิ่งเงียบและต้องทำตัวให้คล้อยตามสังคม และหลายคนตั้งคำถามเกี่ยวกับหลักคำสอนพื้นฐานของคริสเตียนในเรื่องของครอบครัว และเอกลักษณ์ของมนุษย์ รวมถึงคำถามเกี่ยวกับสิทธิอำนาจของพระคัมภีร์ และการให้กางเขนเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่ง คริสตจักรเช่นนี้ควรได้ฟังคำสอนใน 1 ทิโมธี เกี่ยวกับความเข้มแข็งและความรัก จงลุกขึ้นยืนต่อสู้กับทุกสิ่งที่จะเข้ามาบ่อนทำลายข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์ แต่จงกระทำด้วยความรักเพราะเห็นแก่ความรักและ ความจริง เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า และเพราะเห็นแก่ผู้ที่หลงหาย

 

มีครูสอนเทียมเท็จกำลังสร้างความสงสัยในคริสตจักรที่เอเฟซัส เป็นสาเหตุให้อาจารย์เปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้ถึงทิโมธีผู้เป็นผู้นำหนุ่มในคริสตจักร เพื่อสั่งสอนให้เขานำสามัคคีธรรมกลับมาสู่พื้นฐานที่มั่นคง คริสตจักรจะต้องเป็นฐานรากและเสาหลักของความจริง ซึ่งยึดเหนี่ยวด้วยพระคริสต์และข่าวประเสริฐ โดยมีผู้เชื่อที่สำแดงความประพฤติที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริง (3:15,16) นี่เป็นจดหมายที่ลึกซึ้ง เข้าใจยาก แต่ทรงคุณค่า และมีความสำคัญชั่วนิรันดร์ (2:3-6) เป็นจดหมายที่ท้าทาย มีบางตอนเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมาก (เช่นบทที่ 5) และบางตอนพูดถึงการแบ่งแยกคริสเตียน (บทที่ 2) แต่จุดมุ่งหมายทั้งหมดคือความรัก จากใจที่บริสุทธิ์ จากมโนธรรมที่ดี และจากความเชื่อที่จริงใจ (1:5)

 

ผู้เขียน : แองกัส โมเย (Angus Moyes)

แองกัสเป็นผู้นำกลุ่มของคริสตธรรมสัมพันธ์ภาคตะวันออกของสก๊อตแลนด์ และเป็นบรรณาธิการคนใหม่ของ Scripture Union Daily Bread ก่อนปี ค.ศ.2015 เขาเคยทำงานในเครือข่ายของ UCCF ในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย เป็นเวลาหลายปี ปัจจุบันเขาเป็นบิดาของลูกสาวอายุต่ำกว่า 3 ขวบสามคน และยังสนุกสนานกับการวิ่ง ไต่เขา และกิจกรรมกลางแจ้งทุกอย่าง

 
 
 
 
 
 

พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2019

ครูเทียมเท็จ

 

เตรียมจิตใจ:

พระวจนะของพระองค์เป็นตะเกียงแก่เท้าของข้าพระองค์ และเป็นความสว่างแก่ทางของข้าพระองค์ (สดด.119:105) ขอบพระคุณพระเจ้าที่แสงสว่างของพระองค์ยังคงส่องนำทางแก่คริสเตียนที่เถลไถลไปจากทางของพระองค์

 

อ่าน : 1 ทิโมธี 1:1-11

“จุดมุ่งหมายของคำบัญชานี้คือความรัก ซึ่งมาจากใจที่บริสุทธิ์ จากมโนธรรมที่ดี และจากความเชื่อที่จริงใจ” 1ทิโมธี 1:5

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

อะไรคือสิ่งที่สำคัญกว่าสำหรับคริสตจักร ระหว่างความจริงกับความรัก? คุณรู้สึกว่าอะไรสำคัญกว่าสำหรับคุณ? เปรียบเทียบข้อ 3 กับข้อ 5 ในคำตอบของอาจารย์เปาโลคือ ไม่ใช่ทั้งสองอย่าง เพราะในพระคัมภีร์ ความจริง กับ ความรักนั้น ไม่สามารถจะแบ่งแยกกันได้ อาจารย์เปาโลกำชับทิโมธีให้สั่งผู้สอนเทียมเท็จที่สอนผิดให้หยุดสอนผิด มิใช่เพื่อที่จะเอาชนะคะคาน หรือเพื่อให้อัตตาของเขาเบาบางลง แต่เพราะความรัก เป้าหมายของอาจารย์เปาโลคือ ด้วยคำสอนอันเป็นความจริงที่หาเปรียบมิได้ของพระเจ้า จะก่อให้เกิดชุมชนแห่งความรักขึ้นมาได้ เป็นชุมชนที่บริสุทธิ์ เมตตา และจริงใจ ซึ่งพวกเราปราถนาให้เกิดขึ้นในคริสตจักร   แต่เราเคยตระหนักไหมว่า ความรักของพระเจ้า หมายถึงการรักในความจริงของพระองค์ และการรักในความจริงของพระองค์ หมายรวมถึงการต่อต้านความเทียมเท็จด้วย

 

ผู้สอนเทียมเท็จในเมืองเอเฟซัสอาจจะมีบทบาทเป็นผู้นำในคริสตจักรที่นั่น และคำสอนของเขามาจากการตีความหลอกลวงโดยนำข้อความบางข้อมาจากพระคัมภีร์เดิม (ข้อ 4,7) และจากการโต้แย้งที่สำคัญผิดว่าเป็นความรู้ (6:20) การฟังวิญญาณที่ล่อลวง (4:3) และการถือธรรมบัญญัติ (1:8) พวกเขาสอนว่าการเป็นขึ้นจากความตายนั้นผ่านไปแล้ว (2 ทิโมธี. 2:18) บางที นี่อาจเป็นเบื้องต้นของการสอนข่าวประเสริฐเรื่อง 'สุขภาพและความมั่งคั่ง' ของผู้เริ่มต้นเพียงไม่กี่คนที่ได้รับพระพรและความมั่งคั่งทั้งหมดจากพระเจ้าในตอนนี้ คุณควรจะทำอย่างไรเมื่อคุณเจอกับคำสอนแบบนี้?

 

ตอบสนอง:

ข้อ 9 และ 10 อยู่ในบัญญัติสิบประการซึ่งเป็นพระบัญญัติที่พระผู้สร้างได้วางไว้เพื่อให้มนุษย์รักพระเจ้าและเพื่อนบ้านของตนเอง ทูลขอพระเจ้าให้ประทานความรักที่มาจากจิตใจที่บริสุทธิ์ มโนธรรมที่ดีและความเชื่อที่จริงใจ (ข้อ 5)
พลังประจำวัน#180-พฤษภาคม

อ่านพลังประจำวัน 31 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 30 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 29 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 28 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 27 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 26 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 25 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 24 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 23 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 22 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 21 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 19 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 18 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 17 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 16 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 15 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 14 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 13 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 12 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 11 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 10 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 9 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 8 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 7 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 6 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 5 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 4 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 3 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน-2 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน-1 พฤษภาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.