ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวัน 19 พฤษภาคม 2019

 พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2019

 

ความบาปหลอกลวงพระเจ้าทรงช่วยกู้

 

เตรียมจิตใจ

นำเนื้อเพลงพระคุณพระเจ้า” (Amazing Grace) ของจอห์นนิวตันมาใคร่ครวญร้องเป็นเพลงหรือส่งเสียงเป็นคำอธิษฐาน

 

อ่านสดุดี 36

 

เพราะน้ำพุแห่งชีวิตอยู่กับพระองค์เราเห็นความสว่างโดยความสว่างของพระองค์สดุดี 36:9

 

สำรวจและใคร่ครวญ

พระเจ้าทรงเปิดเผยให้ผู้เขียนสดุดีรู้ว่าความชั่วร้ายได้เข้าไปฝังรากอยู่ในหัวใจมนุษย์อย่างไร (ข้อ1จนกระทั่งกลายเป็นวิถีชีวิต (ข้อ4)

 

ที่แก่นของความบาปคือการปฏิเสธความเกรงกลัวพระเจ้า” (ข้อ1) แต่นำตนเองขึ้นไปบนนั่งบัลลังก์แทน (ข้อ2) เช่นเดียวกับในสวนเอเดนการกำหนดชะตากรรมของตนเองทำให้เขวไปจากการน้อมรับคำสั่งของพระเจ้า (ปฐมกาล 3:6) ปราศจากเป้าหมายมาตรฐานสิทธิอำนาจความอลหม่านทางศีลธรรมก็ตามมาเมื่อมนุษย์ที่ล้มลงไม่สามารถและไม่ยอมที่จะสำรวจและรังเกียจความบาป (ข้อ 2) เขาก็วนดิ่งลงไปสู่ความบาป (ข้อ 3,4) และจบลงที่ความพินาศ (ข้อ 12) สำแดงจิตสำนึกที่เป็นทาสของมาร (1 ทิโมธี 4:2; โรม 1:1832) ความดีไม่น่าดึงดูดอีกต่อไปและความชั่วไม่น่ารังเกียจอีกต่อไป

 

เมื่อออกจากความเลวร้ายของบาป (ข้อ 1–4) ผู้เขียนสดุดีเคลื่อนเข้าสู่การใคร่ครวญความมหัศจรรย์ของพระเจ้า (ข้อ 5-9) เราได้รับการย้ำเตือนถึงความสัตย์ซื่อในพันธสัญญาแห่งความรักของพระเจ้าความกว้างใหญ่ไพศาลเกินวัดได้ (ข้อ 5,6) มีคุณค่าล้ำเลิศและมีความใกล้ชิดเป็นส่วนตัว (ข้อ7) หนทางที่จะหลุดพ้นจากอันตรายของบาปที่จมลึกคือยอมรับและตอบสนองต่อความสว่างของพระเจ้า (ข้อ 9) เช่นที่พระเยซูตรัสถ้าพวกท่านยึดมั่นในคำสอนของเราท่านก็เป็นสาวกของเราอย่างแท้จริงและพวกท่านจะรู้จักสัจจะและสัจจะจะทำให้ท่านเป็นไท” (ยอห์น 8:31,32)

 

ตอบสนอง

บาปหลอกลวงและฉ้อโกงเราพระเจ้าทรงกอบกู้พวกเราและทรงปิติยินดีในเรา สรรเสริญพระองค์
พลังประจำวัน#180-พฤษภาคม

อ่านพลังประจำวัน 31 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 30 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 29 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 28 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 27 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 26 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 25 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 24 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 23 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 22 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 21 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 20 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 18 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 17 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 16 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 15 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 14 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 13 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 12 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 11 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 10 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 9 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 8 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 7 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 6 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 5 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 4 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 3 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน-2 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน-1 พฤษภาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.