ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวัน 16 พฤษภาคม 2019

พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2019

 

มนุษยชาติชนะ

 

เตรียมจิตใจ

มองย้อนกลับไปในชีวิตของคุณกับพระเจ้า คิดถึงทุกสิ่งที่พระองค์ทรงทำเพื่อคุณ ให้มันย้ำกับคุณว่าพระองค์เท่านั้นที่ทรงเป็นพระเจ้า

 

อ่าน : 2 พงศาวดาร 33:1-25

“พระ​องค์​ทรง​อธิษ​ฐาน​ต่อ​พระ​เจ้า​และ​พระ​เจ้า​ทรง​ฟัง​คำ​วิง​วอน และ​คำ​อ้อน​วอน​ของ​พระ​องค์ และ​ทรง​ให้​พระ​องค์​กลับ​มา​ยัง​กรุง​เย​รู​ซา​เล็ม​ใน​ราช​อา​ณา​จักร​ของ​พระ​องค์​อีก แล้ว​มนัส​เสห์​ทรง​ทราบ​ว่า​พระ​ยาห์​เวห์​ทรง​เป็น​พระ​เจ้า” 2 พงศาวดาร 33:13

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

เป็นเรื่องราวที่คุ้นเคยอีกแล้ว เฮเซคียาห์ไม่ได้ปราศจากความผิด (2 พงศาวดาร 32:24-26) มนัสเสห์บุตรชายยังเป็นปริศนา ชีวิตส่วนใหญ่ของเขาชั่วร้ายและบูชารูปเคารพ สำหรับผู้เขียน 2 พงศ์กษัตริย์มีแค่นั้น แต่ในที่นี้มีอีกเรื่องคือ การถูกจับเป็นเชลย การกลับใจและการฟื้นฟู (ข้อ 10-13) พระธรรมทั้งสองเล่มเล่าไม่หมดและมีจุดประสงค์ของมันเอง เป็นไปได้ว่าอาจจะเลือกบอกเล่าเรื่องราวในช่วงตอนที่แตกต่างกัน

            ตามผู้เขียนพงศาวดาร มนัสเสห์เป็นกษัตริย์ชั่วที่กลับกลายเป็นดี แต่ไม่ใช่ด้วยกำลังของท่านเอง ท่านตอบสนองต่อการถูกจับเป็นเชลยที่ทำให้ตาสว่างด้วยการกลับใจหันหาพระเจ้า ท่านถ่อมใจลง (ข้อ 12) ซึ่งเป็นประเด็นหลักของเรื่องราวในพงศาวดาร (ดู 2 พงศาวดาร 7:14) ความเย่อหยิ่งนำเราออกห่างพระเจ้า การถ่อมใจนำเรากลับ เมื่อวานเราได้เห็นพระคุณของพระเจ้าในการตอบสนองต่อเฮเซคียาห์ ณ ที่นี้ก็เช่นกัน นั่นคือพระลักษณะที่แท้จริงของพระเจ้า และเมื่อมองย้อนกลับจากด้านนี้ ถึงการสิ้นพระชนม์และคืนพระชนม์ของพระเยซู เราก็ยิ่งมีโอกาสดีที่จะได้ซาบซึ้ง ถ้ามีความหวังสำหรับมนัสเสห์ ก็มีความหวังสำหรับทุกคน แต่เราต้องไม่ลดค่าพระคุณของพระเจ้า การรักษาความสัตย์ซื่อ ติดสนิทกับพระเจ้าและจัดการกับความบาปและความล้มเหลวอย่างรวดเร็ว เป็นหนทางที่จะได้รับพระคุณของพระเจ้า

ตอบสนอง:

อธิษฐานเผื่อคนที่คุณรู้ว่าต้องตอบสนองต่อการทรงเรียกให้ตาสว่างของพระเจ้า เพื่อพวกเขาจะหันหาพระองค์
พลังประจำวัน#180-พฤษภาคม

อ่านพลังประจำวัน 31 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 30 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 29 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 28 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 27 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 26 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 25 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 24 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 23 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 22 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 21 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 20 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 19 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 18 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 17 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 15 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 14 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 13 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 12 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 11 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 10 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 9 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 8 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 7 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 6 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 5 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 4 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 3 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน-2 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน-1 พฤษภาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.