ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวัน 15 พฤษภาคม 2019

พลังประจำวันวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2019

 

มาเฉลิมฉลอง

 

เตรียมจิตใจ:

เตรียมจิตใจโดยสารภาพความบาปหรือความล้มเหลวที่คุณรู้ และทูลขอการอภัยจากพระเจ้า

 

อ่าน : 2 พงศาวดาร 30:1-31:1

“ถ้า​ท่าน​ทั้ง​หลาย​กลับ​มา​หา​พระ​ยาห์​เวห์ พี่​น้อง​และ​ลูก​หลาน​ของ​พวก​ท่าน​จะ​ได้รับ​ความ​กรุณา​จาก​พวก​ที่​จับ​เขา​ไป​เป็น​เชลย และ​จะ​ได้​กลับ​มา​ยัง​แผ่น​ดิน​นี้​อีก เพราะ​พระ​ยาห์​เวห์​พระ​เจ้า​ของ​ท่าน​ทรง​มี​พระ​คุณ​และ​พระ​กรุณา ถ้า​พวก​ท่าน​กลับ​มา​หา​พระ​องค์ พระ​องค์​จะ​ไม่​หัน​พระ​พักตร์​ไป​จาก​พวก​ท่าน” 2 พงศาวดาร 30:9

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

ไม่เพียงพระนิเวศที่ถูกละเลย เทศกาลปัสกาที่เป็นศูนย์กลางการเฉลิมฉลองความเชื่อของชาวยิวก็เช่นกัน คนของพระเจ้าเริ่มลืมสิ่งที่ทำให้พวกเขาได้เป็นชนชาติ นั่นคือการปลดปล่อยของพระเจ้าจากอียิปต์ ชนเผ่าทางเหนือได้รับเชิญแม้จะมีการแตกแยกและกระจัดกระจาย แต่ดังที่เราได้เห็นจากประสบการณ์ตัวเอง หลายคนเมื่อเชิญมาพบพระเจ้ากลับไม่สนใจ (ข้อ 10) แต่หลายคนก็ยินดี (ข้อ 11,25) การแตกแยกหายไปเมื่อเราให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิตและการนมัสการ เปาโลหนุนใจคริสตจักรในเมืองโครินธ์ให้เป็นหนึ่งเดียวในการรับศีลมหาสนิท ซึ่งเทียบได้กับปัสกาของชาวยิว (1โครินธ์ 11:17-34)

            มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว หมายคนไม่ได้ผ่านพิธีการชำระตัว (ข้อ 17) คำอธิษฐานของเฮเซคียาห์นำมาซึ่งการอภัยของพระเจ้า ทัศนคติในจิตใจสำคัญกว่าตัวบทกฎหมาย เป็นความจริงที่พระเยซูทรงเน้นหลายร้อยปีต่อมา (มาระโก 7:1-11)

            ขณะที่พวกเขาระลึกถึงสิ่งดีที่พระเจ้าทรงทำ พวกเขาก็ได้รับการอภัยและเยียวยา (ข้อ 20) การเฉลิมฉลองปัสกานี้สืบต่อกันตั้งแต่โมเสสถึงพระเยซู สำหรับผู้อ่านที่เป็นคริสเตียนมีการหนุนใจให้เราระลึกถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงทำเพื่อเราในพระเยซูและให้พบการเยียวยาและให้อภัย เราที่ได้รับการไถ่จากพระเจ้า จะจำนนสุดใจอย่างสิ้นเชิง (31:1)

 

ตอบสนอง:

ไม่ว่าเราจะอยู่ในเทศกาลใดๆ ให้เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่ทรงทำเพื่อเราในพระเยซู
พลังประจำวัน#180-พฤษภาคม

อ่านพลังประจำวัน 31 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 30 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 29 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 28 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 27 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 26 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 25 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 24 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 23 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 22 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 21 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 20 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 19 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 18 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 17 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 16 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 14 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 13 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 12 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 11 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 10 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 9 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 8 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 7 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 6 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 5 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 4 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 3 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน-2 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน-1 พฤษภาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.