ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวัน 11 พฤษภาคม 2019

พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2019

พระสิริ!

 

เตรียมจิตใจ:

นั่งเงียบๆ และจดจ่อที่พระเจ้า ทูลขอให้พระองค์สำแดงให้คุณเห็นพระองค์มากขึ้น

 

อ่าน : 2 พงศาวดาร 7:1-22

“เมื่อ​คน​อิส​รา​เอล​ทั้ง​หมด​เห็น​ไฟ​ลง​มา​และ​พระ​สิริ​ของ​พระ​ยาห์​เวห์​อยู่​บน​พระ​นิเวศ เขา​ทั้ง​หลาย​ก็​กราบ​ซบ​หน้า​ติดพื้น​บน​ทางเดิน และ​นมัส​การ​ทั้ง​สรร​เสริญ​พระ​เจ้า​ว่า “เพราะ​พระ​องค์​ประ​เสริฐ เพราะ​ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​องค์​ดำ​รง​อยู่​เป็น​นิตย์”” 2 พงศาวดาร 7:3

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

พระเจ้าเสด็จมาด้วยพระสิริอีกครั้ง (5:13,14) เราจะเข้าใจพระสิริของพระเจ้าได้อย่างไร? ไม่ใช่เรื่องที่เข้าใจได้ง่ายเลย พระสิริบ่งบอกถึงความสำคัญ คุณค่า สถานะ ในที่นี่พระสิริหมายถึงการทรงสถิตของพระเจ้าที่เห็นและสัมผัสได้โดยคนของพระองค์ พวกเขาได้พบอะไร? อาจจะเป็นอะไรที่เหมือนเสาเมฆและเสาไฟในอพยพหรือเมฆที่ซีนาย (ดู อพยพ 24:17) ไม่ว่าสิ่งที่เห็นจะเป็นอะไร สิ่งนั้นทั้งสวยงามและน่าเกรงขาม น่าดูแต่ก็น่าเกรงกลัว พวกเราบางคนอาจจะมีประสบการณ์คล้ายอย่างนั้นกับพระเจ้าเมื่อเรารู้สึกใกล้ชิดกับพระองค์มากๆ

            เราจะตอบสนองประสบการณ์ต่างๆ กับพระเจ้าอย่างไร? เรารับรู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ใด พวกเขาก้มหน้าลงกับพื้น (ข้อ 3) นี่ไม่ใช่พระเจ้าแบบ “เพื่อนสนิท” พระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้าง อัศจรรย์และทรงฤทธิ์ แต่ก็ทรงเป็นพระองค์ผู้ทรงมีความรักมั่นคงตลอดไปเป็นนิตย์ (ข้อ 3,6) พวกเขานมัสการอย่างมีรูปแบบ มีค่าใช้จ่าย (ข้อ 5) และด้วยความร้อนรน (ข้อ 6,8,10) การจะจับภาพพระเจ้าให้ครบทุกด้านไม่ใช่เรื่องง่าย บางครั้งเราต้องรวมให้ครบทั้งฤทธิ์เดชและความยิ่งใหญ่ ความบริสุทธิ์และยุติธรรม ความรักและพระคุณของพระองค์ เมื่อเรานัดพบกัน ให้เราหนุนใจกันและกันให้มองหาภาพรวมของพระเจ้า อย่าให้เราคิดว่าเราได้พบทั้งหมดทุกด้านแล้ว

 

ตอบสนอง:

นั่งเงียบๆ อีกครั้งและจดจ่อที่พระเจ้า ให้พระองค์ย้ำเตือนคุณถึงพระลักษณะทุกด้านของพระองค์ สรรเสริญพระองค์
พลังประจำวัน#180-พฤษภาคม

อ่านพลังประจำวัน 31 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 30 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 29 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 28 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 27 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 26 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 25 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 24 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 23 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 22 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 21 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 20 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 19 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 18 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 17 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 16 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 15 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 14 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 13 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 12 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 10 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 9 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 8 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 7 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 6 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 5 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 4 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 3 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน-2 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน-1 พฤษภาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.