ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวัน 10 พฤษภาคม 2019

พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2019

 

จุดนัดพบ

 

เตรียมจิตใจ:

คุณคิดว่าอะไรยากที่สุดในการอธิษฐาน? เมื่อคุณอ่าน ลองดูว่าคำอธิษฐานของซาโลมอนช่วยได้หรือไม่

 

อ่าน : 2 พงศาวดาร 6:12-42

“ขอ​พระ​องค์​ทรง​สดับ​คำ​วิง​วอน​ของ​ผู้​รับ​ใช้​ของ​พระ​องค์ และ​ของ​อิส​รา​เอล​ประ​ชา​กร​ของ​พระ​องค์ เมื่อ​เขา​ทั้ง​หลาย​อธิษ​ฐาน​ต่อ​สถาน​ที่​นี้ ขอ​พระ​องค์​เอง​ทรง​สดับ​จาก​ที่​ประ​ทับ​ของ​พระ​องค์​คือ​ฟ้า​สวรรค์ และ​เมื่อ​พระ​องค์​ทรง​สดับ​แล้ว ก็​ขอ​ทรง​อภัย” 2 พงศาวดาร 6:21

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

คำอธิษฐานมอบถวายนี้ย้อนกลับไปสู่แนวคิดเดิมคือ ความสัตย์ซื่อของพระเจ้า ฤทธิ์อำนาจและความยิ่งใหญ่ตระการของพระองค์ การที่อาคารไม่สามารถรับรองพระองค์ได้ แต่แนวคิดหลักคือพระนิเวศจะเป็นจุดนัดพบ ที่นี่พระเจ้าจะทรงฟังคำอธิษฐานและจะทรงตอบด้วยพระคุณ ความเมตตาและการให้อภัย พระองค์จะนำความยุติธรรม (ข้อ 23) จะทรงสำแดงวิธีการดำเนินชีวิต (ข้อ 27) พระนิเวศเป็นสถานที่แห่งการคืนดี ที่ซึ่งความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้รับการฟื้นคืน พวกเขาจะทำบาปและต้องเจอการพิพากษาของพระเจ้า เมื่อพวกเขากลับมาหาพระองค์จะได้รับการอภัย ไม่ใช่แค่ชาวอิสราเอลเท่านั้น มีใครเกี่ยวข้องอีก (ข้อ 32,33)? สิ่งหนึ่งที่ทำให้พระเยซูไม่พอพระทัยคือคนต่างชาติไม่สามารถเข้าไปอธิษฐานในพระนิเวศได้ (มาระโก 11:17) ทุก ชนชาติเข้าหาพระเจ้าได้อย่างเสรี

            เมื่อซาโลมอนกล่าวถึง “ผู้ที่พระองค์ทรงเจิม” (ข้อ 42) ท่านคิดถึงตัวเอง แต่เรามองเห็นแผนการที่ยิ่งใหญ่กว่า วันหนึ่งผู้สืบเชื้อชาติดาวิดอีกคนจะเสด็จมา ผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าซาโลมอนเสด็จมาแล้ว (มัทธิว 12:42) เพื่อเปิดหนทางใหม่สู่พระเจ้า ในพระองค์ไม่มีการกล่าวโทษ (โรม 8:1) และเมื่อเราทำบาป เรารู้ว่าเราได้รับการอภัยได้ (1 ยอห์น 1:9) เรามั่นใจได้ยิ่งกว่าซาโลมอนเพราะเรายืนอยู่อีกด้านของกางเขน

 

ตอบสนอง:

เลือกสิ่งหนึ่งจากคำอธิษฐานนี้และทำให้เป็นคำอธิษฐานของคุณเอง เข้าหาพระเจ้าผ่านทางพระเยซู


 พลังประจำวัน#180-พฤษภาคม

อ่านพลังประจำวัน 31 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 30 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 29 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 28 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 27 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 26 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 25 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 24 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 23 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 22 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 21 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 20 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 19 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 18 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 17 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 16 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 15 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 14 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 13 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 12 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 11 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 9 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 8 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 7 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 6 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 5 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 4 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 3 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน-2 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน-1 พฤษภาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.