ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวัน 8 พฤษภาคม 2019

พลังประจำวันวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2019

 

หัวใจของการนมัสการ

 

เตรียมจิตใจ:

คิดถึงวิธีการต่างๆ ที่พระเจ้าทรงสำแดงความรักที่มีต่อคุณ ขอบคุณพระองค์

 

อ่าน : 2 พงศาวดาร 5:1-14

“แล้ว​พวก​ปุโร​หิต​ก็​นำ​หีบ​พันธ​สัญ​ญา​ของ​พระ​ยาห์​เวห์​มา​ยัง​ที่​ตั้ง​ของ​หีบ ซึ่ง​อยู่​ใน​ห้อง​ชั้น​ใน​ของ​พระ​นิเวศ คือ​ใน​อภิ​สุทธิ​สถาน​ที่​ใต้​ปีก​เครูบ” 2 พงศาวดาร 5:7

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

ที่ตรงศูนย์กลางของพระนิเวศมีหีบพันธสัญญา ดังเช่นที่เคยมีในพลับพลา หีบหุ้มทองที่มีเครูบทองคำติดอยู่ด้านบน (อพยพ 25:10-22) เป็นสัญลักษณ์ของการทรงสถิตของพระเจ้าท่ามกลางการนมัสการและประชาชาติ เป็นสิ่งเตือนอยู่เสมอถึงพันธสัญญาที่ทรงทำกับพวกเขา พันธสัญญาหรือข้อตกลงมาจากอพยพ 19:1-6 ที่พระเจ้าทรงสัญญาจะดูแลคนของพระองค์ และพวกเขาสัญญาจะใช้ชีวิตตามพระองค์รับสั่ง เหตุนี้จึงมีแผ่น บัญญัติสิบประการ หีบพันธสัญญาเป็นสิ่งเตือนอยู่เสมอถึงความรักสัตย์ซื่อของพระเจ้าและหน้าที่ของอิสราเอลในการถวายเกียรติพระเจ้าด้วยวิถีชีวิต

            เราที่เป็นคริสเตียนมีพันธสัญญาใหม่ (ลูกา 22:20) ที่มาจากการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูผู้ทรงสำแดงพระสิริของพระเจ้า (ข้อ 13,14) ในการกระทำที่ยิ่งใหญ่กว่า (ยอห์น 1:14) ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าเกิดขึ้นได้ไม่ใช่เพราะการทำตามกฎที่ตั้งไว้ แต่เพราะสิ่งที่พระเยซูทรงทำแล้วเพื่อเรา แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างไรก็ได้ เราก็ยังถูกคาดหวังให้ใช้ชีวิตอย่างที่พระองค์ประสงค์และที่แสดงให้เห็นว่าเรารักและเคารพพระองค์

 

ตอบสนอง:

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระสิริของพระองค์ที่คุณได้เห็นผ่านทางพระเยซู สัญญาอีกครั้งว่าคุณจะทำให้พระองค์ยินดีในทุกสิ่งที่คุณทำและทูลขอการช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์
พลังประจำวัน#180-พฤษภาคม

อ่านพลังประจำวัน 31 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 30 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 29 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 28 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 27 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 26 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 25 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 24 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 23 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 22 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 21 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 20 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 19 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 18 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 17 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 16 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 15 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 14 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 13 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 12 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 11 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 10 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 9 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 7 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 6 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 5 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 4 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 3 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน-2 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน-1 พฤษภาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.