ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวัน 4 พฤษภาคม 2019

พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 4/5/2019

ผู้ที่พระเจ้าเจิมตั้ง

 
เตรียมจิตใจ:

การคิดว่าจะเข้าอยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้าทำให้คุณมีความ “ยินดียิ่งนัก” หรือไม่? เพราะอะไร?

 

อ่าน : 1 พงศาวดาร 29:21-30

“​เขา​ทั้ง​หลาย​กิน​และ​ดื่ม​เฉพาะ​พระ​พักตร์​พระ​ยาห์​เวห์​ใน​วัน​นั้น ด้วย​ความ​ยินดี​ยิ่งนัก” 1 พงศาวดาร 29:22

 
สำรวจและใคร่ครวญ:

พระธรรมพงศาวดารไม่ได้บันทึกหลายเหตุการณ์ที่กล่าวถึงในซามูเอลและพงศ์กษัตริย์ ซึ่งรวมไปถึงเหตุการณ์ที่สำนักข่าวซุบซิบในปัจจุบันอาจสนใจ ชีวิตส่วนตัวของดาวิดและซาโลมอนจะเรียกว่าไม่ด่างพร้อยก็ไม่ได้ อย่างไรก็ดี ผู้เขียนพงศาวดารไม่ได้อยากให้เราสนใจที่ตัวบุคคลทั้งสองคน แต่สนใจที่การเป็นกษัตริย์ภายใต้พระเจ้าและการเจิมตั้งของพระองค์ ดาวิดน่าจะชอบการเจิมตั้งเพราะแต่เดิมแล้วเป็นสิ่งที่คนเลี้ยงแกะทำให้กับแกะของตัวเองเพื่อกำจัดเห็บและสิ่งสกปรกอื่นๆ ต่อมาการเจิมตั้งเป็นสัญลักษณ์ของคนที่ถูกตั้งไว้เพื่อการพิเศษ การถวายตัวมาพร้อมกับการปกป้องของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ดาวิดและซาโลมอนเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือก ในแง่หนึ่ง พวกเขาอาจถูกเลือกเพราะคุณสมบัติพิเศษเฉพาะที่พระเจ้าประทานให้ แต่ที่สุดแล้ว เป็นเพราะว่าพระเจ้าทรงเลือกพวกเขาให้เป็นกษัตริย์ ซึ่งเป็นเหตุผลที่เพียงพอสำหรับชาวอิสราเอล ที่จริงแล้วนี่เป็นเหตุให้มีความยินดีครั้งใหญ่

            ในที่นี้มีการส่อความถึงวิธีการที่เราควรปฏิบัติต่อผู้นำและให้การสนับสนุนพวกเขาหรือไม่อย่างไร? แน่นอนคือผ่านคำอธิษฐาน (ดู 1 ทิโมธี 2:1,2) น่าสนใจที่ในสหราชอาณาจักรทุกวันนี้ดูจะมีนักการเมืองหลายคนที่ถูกดูหมิ่นมากขึ้น แต่มีองค์ราชินีที่เป็นที่เคารพทั่วไป เป็นเพราะเหตุใด?

 
ตอบสนอง:

อธิษฐานเผื่อผู้นำของคุณ ซึ่งรวมไปถึงผู้นำในคริสตจักร ในชุมชน ในประเทศและในโลก

 พลังประจำวัน#180-พฤษภาคม

อ่านพลังประจำวัน 31 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 30 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 29 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 28 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 27 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 26 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 25 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 24 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 23 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 22 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 21 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 20 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 19 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 18 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 17 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 16 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 15 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 14 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 13 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 12 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 11 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 10 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 9 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 8 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 7 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 6 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 5 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 3 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน-2 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน-1 พฤษภาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.