ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวัน 3 พฤษภาคม 2019

พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 3/5/2019

ของประทานแห่งการให้

 
เตรียมจิตใจ:

ทำรายชื่อของขวัญที่มีค่าที่สุดที่คุณเคยได้รับและเคยให้ มีอะไรที่เป็นรูปแบบเหมือนกันไหม?

 
อ่าน 1 พงศาวดาร 29:1-20

“บัด​นี้​ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย​ขอบ​พระ​คุณ​พระ​องค์​ผู้​เป็น​พระ​เจ้า​ของ​ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย และ​สรร​เสริญ​พระ​นาม​อัน​รุ่ง​โรจน์​ของ​พระ​องค์” 1 พงศาวดาร 29:13

 
สำรวจและใคร่ครวญ:

พระธรรมตอนนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้และการรับ ซึ่งเป็นความชื่นชมยินดีสองอย่างในชีวิต ทักษะที่ต้องใช้เป็นทักษะที่มีค่าที่สุดที่เรามีได้ ไม่ใช่ทุกคนที่จะเก่งเรื่องการให้หรือการรับ แต่กลับมีคำแนะนำเรื่องนี้น้อยมาก แน่นอนว่าเราเรียนรู้จากชาวอิสราเอลได้

            ดาวิดร่ำรวยมากอย่างไม่ต้องสงสัย ถึงกระนั้น เขาก็รักษาทรัพย์สมบัติไว้ด้วยใจกว้างขวาง เขาเข้าใจว่าอย่างไรเสียทุกอย่างก็เป็นของพระเจ้า รวมไปถึงความสามารถในการให้ด้วยใจกว้างขวางด้วย ให้สังเกตว่าดาวิดขอบพระคุณเป็นพิเศษที่ประชาชนสามารถถวายได้ (ข้อ 14) เห็นได้ชัดว่าเขาดีใจที่ประชาชนมอบถวายให้อย่างดี ให้ดูคำสามคำที่ใช้อธิบายการถวายของประชาชนในข้อ 9

            คำฮีบรูของคำว่าถวายตัวในข้อ 5 อาจแปลได้ว่า “มอบถวายอย่างเต็มใจ” ซึ่งทำให้เรามองดูการให้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น การให้จะเป็นจริงก็ต่อเมื่อผู้ให้ไม่ใช่ให้เพียงของสวยงามเท่านั้น แต่ใจของผู้ให้ต้องอยู่ในนั้นด้วย การให้ที่พูดถึงในข้อ 15 เปลี่ยนจากของมีค่าเป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่ายิ่งกว่านั้นนัก ประชาชนมอบถวายใจของพวกเขาต่อพระเจ้า การภักดีต่อซาโลมอนและการสรรเสริญต่อพระเจ้า

 
ตอบสนอง:

ทูลขอการทรงนำจากพระเจ้าว่าวันนี้คุณจะมอบสิ่งถวายสิ่งใดได้ นี่เป็นมากกว่าแค่ความรู้ทั่วไป เป็นของขวัญส่วนตัวจากคุณได้หรือไม่?
พลังประจำวัน#180-พฤษภาคม

อ่านพลังประจำวัน 31 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 30 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 29 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 28 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 27 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 26 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 25 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 24 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 23 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 22 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 21 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 20 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 19 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 18 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 17 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 16 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 15 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 14 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 13 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 12 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 11 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 10 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 9 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 8 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 7 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 6 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 5 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 4 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน-2 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน-1 พฤษภาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.